počet záznamů: 150 / strana 2 z 25
 

Sobotní setkání v DDM


V sobotu 2.10.2021 jsme se sešly na prvním společném setkání krajkářek s Domě dětí.
Zde jsme  zahájily další rok paličkování, seznámily se s programem nejbližších plánovaných akcí. V plánu máme nejen paličkování pro radost, ale také opět organizovat výstavy, podporovat sociálně slabé, a především seznámit krajkářky a veřejnost s možností scházet se v nových  prostorách obce Nové Hamry.
Den otevřených dveří, bude spojen s otevřením Krajkářského centra a zahájením jedinečné výstavy paličkované krajky z českého Krušnohoří. Tato bude trvale přístupná především veřejnosti a turistům, kteří chtějí poznat tuto oblast Krušných hor.
Setkání proběhlo v příjemné atmosféře radostného potkávání.
P. J. Líkařové děkuji za zajištění tohoto setkání.  EK
04.10.2021
 
 

Letní setkání krušnohorských krajkářek v Ostrově 14.8.2021


se uskutečnilo tradičně po krajkářském týdnu v Abertamech, ale poprvé to bylo setkání krajkářek z celé oblasti české části Krušných hor od Aše po Ústí nad Labem.

 

Přijelo na 70 krajkářek a na vystavené krajky se přišli podívat i obyvatelé Ostrova. Sešly se krajkářky z Ústí nad Labem, Mostu, Litvínova, Loun, Roudnice nad Labem, Chomutova, Vejprt, Klášterce nad Ohří, Ostrova, Chebu, Kynšperku, Sokolova, Kraslic, Klingenthalu, Nejdku, Nové Role a Karlových Varů. K vidění byly hlavně krajky paličkované ale i krajky šité, neboť Klub šité krajky z Chomutova se tohoto setkání zúčastňuje pravidelně každé léto. Opět jsme si také mohli koupit obrázky Vítězslava Macháčka.

 

Setkání mohlo proběhnout díky organizátorkám akce Janě Dvořákové a Aleně Lněničkové. Jitka Líkařová se svým minitýmem zajistila krajkářské nitě od firmy Barkonie z Kovářské. Poděkování patří i Domu kultury v Ostrově za finanční podporu.

 

Děkujeme všem zúčastněným za vytvoření dobré přátelské nálady a upečené dobroty ke kávě.

(M.V.)

22.08.2021
 
 

Krajkářské sympozium v Abertamech


Již tradičně se v Abertamech ve dnech 9.až 13. srpna 2021 uskutečnila krajkářská dovolená členek Spolku Krušnohorská krajka.

 

Sice tomuto týdnu říkáme dovolená, ale jde o týden vyplněný prací, protože se koná krajkářské sympozium. Letos na téma „Středoevropská pásková krajka z počátku 20. století“.

 

Paličkovala se, a také navrhovala a kreslila, pásková krajka jen z několika párů paliček. Začalo se krajkou Schneebergskou. Tento typ krajky vytvořil jeden z učitelů kreslení na střední krajkářské škole ve Schneebergu v Sasku po roce 1906.

 

Dalším typem krajky byla Idrijská krajka, ta vznikla také v krajkářské škole, ale ve Slovinsku ve městě Idrija. Posledním typem byla krajka Rakouská (Austriaspitze), vytvořená výtvarníky Ústavu pro ženský průmysl ve Vídni již před rokem 1904.

 

Všechny tři typy krajek jsou poměrně jednoduché, práce rychle přibývá, krajky jsou líbivé a paličkují se dodnes, nejen ve své původní podobě, ale dnešní návrhářky je využívají v moderní formě.

 

Do Abertam přijelo celkem 35 krajkářek z několika míst v Čechách a ze saského Klingenthalu a Johanngeorgenstadtu. Některé krajkářky byly ubytované v Abertamech celý týden, některé denně dojížděly. Pracovalo se „U Lišáka“ v areálu Technických služeb města Abertamy. Pobyt se nám stejně jako v minulých letech velmi líbil, práce se hodně dařila.

 

Naše velké poděkování patří opět vedení města Abertamy za vstřícný přístup a pochopení pro naši práci. Děkujeme také panu Michálkovi, u kterého jsme byly ubytované, a také paní kuchařkám z Abertamského bistra, kde jsme se obědvaly.

(M.V.)

19.08.2021
 
 

Krajkářské centrum v Nových Hamrech


Po dlouhém hledání jsme v tomto roce našli prostory, kde bychom mohli mít archiv historických krušnohorských vzorů. Pronájem prostor jsme získali na Obecním úřadě v Nových Hamrech.

Naše poděkování patří paní starostce Evě Machkové a zastupitelstvu obce.

Místnosti v nově opravené budově jsou světlé, prostorné, můžeme zde vytvořit i malé muzeum krušnohorské krajky a občas uspořádat krajkářské setkání, kurzy, výstavy, udělat zde opravdové krajkářské centrum.

Ve stejném patře obec buduje obřadní síň, kde se budou uskutečňovat svatby, vítání občánků a další slavnostní akce v Nových Hamrech.

Prvním příspěvkem spolupráce našeho spolku a obce Nové Hamry je dárek do obřadní síně.

Evženka Nováčková ušila bílý saténový polštářek a upaličkovala bílé ozdoby a vznikl tak nádherný polštářek na manželské prstýnky. 16.7.2021 jsme polštářek předali. Předání bylo krátké, poděkování E. Nováčkové veliké. (M.V.)

16.07.2021
 
 

Setkání v Kraslicích


3. července 2021

08.07.2021
 
 

Výroční členská schůze


27. května 2021

31.05.2021
 

počet záznamů: 150 / strana 2 z 25