ABERTAMSKÉ ZASTAVENÍ SE SPOLKEM KRUŠNOHORSKÁ KRAJKA KARLOVARSKÉHO KRAJE


Spolek Krušnohorská krajka jsme zakládali v r. 2006, abychom pokračovali v řemesle, které má na Karlovarsku více jak 460tiletou historii. Dále proto, abychom vystupovali jako organizace, která může být partnerem jiných institucí. To se nám povedlo a tím jsme rozšířili své činnosti - setkávání krajkářek, kurzy paličkování, výstavy, exkurze a především DOVOLENÉ V ABERTAMECH, na které chceme tímto článkem zpětně zavzpomínat.

První setkání abertamské veřejnosti s námi se uskutečnilo pod názvem Abertamské puzzlení v r. 2009 a tehdy již začala spolupráce s vedením MěÚ s panem starostou Zd. Lakatošem a místostarostkou paní J. Rojovskou, nyní starostkou. Pokaždé nám dokáží poskytnout materiální zázemí, propagaci a finanční příspěvek na krytí potřebných nákladů. Účastnicemi srpnových setkání nejsou vždy jen naše krajkářky z celého Karlovarského kraje /Aš,Cheb, Kynšperk n.O., Sokolov, Nejdek, Stará Role, Karlovy Vary, Horní Blatná, Ostrov n. O./, z Chomutova, Litvínova, ale i z Německa /Schóneck, Klingeltal, Johanngeorgenstadt, Annaberg, Drezden/. Tato týdenní setkání jsou zakončena výstavkou krajek z prací účastnic. Již v tomto roce byli přítomní i řezbáři, kteří tvořili a pak vystavovali své sochy.

Řezbářská sympozia a paličkovaná krajka měla vždy nějaké zadané téma. Např. v r. 2011 si krajkářky zvolily téma paličkovaný detail na společenské rukavice. Téma nebylo zvoleno náhodně - historie výroby rukavic v Abertamech se datuje již od r. 1850. V současnosti zde najdete pouze informační tabule o vzniku a zániku továrny /1998/, která vyvážela rukavice do celého světa. Naše nazdobené rukavice byly při slavnostním ukončení předány městu Abertamy jako část expozice do připravovaného muzea spolu s paličkovanou dečkou.

Rok 2012 - Paličkované krajky ve stylu art - deco v Zenkerově vile dne 28. 4. 12 - proběhla vernisáž výstavy, která zahájila seriál akcí v Krušnohoří, věnovaných 450. výročí existence paličkování v této oblasti. Oslavy proběhly po celém Karlovarském kraji/Cheb, Kynšperk n.O., Ostrov n.O., Nová Role/.

Rok 2013 - v druhé polovině srpna proběhlo setkání krajkářek a řezbářů na 6. sympoziu v areálu Technických služeb na volné téma Krajka a dřevo. Setkání se zúčastnily i chomutovské krajkářky. Opravdu s nadšením a ve spolupráci s řezbáři jsme vybírali vhodné odřezky z jejich soch. Po celý týden jsme měli výstavku svých prací a pro návštěvníky a děti workshop s paličkováním. Tyto práce pak byly vystavovány v chomutovském muzeu s tímto textem:

Na špuličce nitečka, z té nitečky kraječka. Kraječku již máme, kam my si jí dáme? Dáme si jí na dřevo, aby jeho krása vynikla, s přírodou se spojila a v chomutovském muzeu se předvedla.

V tomto roce bylo vymezeno ještě téma na období r. 2013-2014 a to Stříbrné Krušné hory. Úkolem bylo zapracovat do krajky stříbrnou nit evokující stříbro, které se v Krušných horách těžilo. Výbor Spolku Krušnohorské krajky s Občanským sdružením "Místní akční skupina Krušné hory západ"/paní Krajcová/ - zajistily krajkářky především ve finanční oblasti a naše obětavá lektorka-krajkářka, paní Marie Vránová

připravila velmi obsáhlý materiál.

 

Rok 2014 - To jsme pokračovali ve Stříbrných Krušných horách - naše krajky měly stříbro ve stromech, květech a také "Abertamské hvězdné nebe" bylo plné hvězdiček, jako je tomu každé léto v Abertamech. Krajkářky vytvořily ještě pro svazek obcí BYSTŘICE 6 různých deček, které byly předány starostům obcí - Abertamy, Hroznětín, Merklín, Pernink, Potůčky a Horní Blatná. Velice nás potěšilo při letošní /20/návštěvě muzea v Horní Blatné, že dečka, kterou jsme věnovali obci, je umístěna právě zde. V tomto roce jsme byly zapojeny v rámci Evropské unie - Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Evropským fondem pro regionální rozvoj do projektu, ve kterém naše práce - krajky, v podobě MADONEK, putovaly po kostelích v Krušnohoří, nejen na naší straně, ale i v Německu. Krajky byly naším spolkem zapůjčeny na 3 roky.

Rok 2015 - Letní setkání krajkářek vystřídalo asi 35 účastnic z Karlovarského kraje, dále z Chomutova i z Německa. Konalo se bez účasti řezbářů, což změnilo celkovou atmosféru. Naše téma "Můj polštářek". Učili jsme se paličkovat belgickou historickou krajku a řešení rohů. Nejzajímavější v tomto roce byla návštěva dolu Mauritius, kde se těžil cínovec. Pro nás to byl úžasný a nezapomenutelný zážitek. Večery jsme si pak osladili v cukrárně Mauritius.

Rok 2016 - Téma týdenního workshopu byla vláčková krajka v Zenkerově vile/ kurz vedla opět pí. Vránová / a v Abertamské boudě kurz restaurování krajek a jiné fígle pod vedením odbornice, naší členky Evy Plesníkové - 18 z nás získalo informace, které nám práci s krajkou ulehčí a strach z restaurování historických krajek už nás tím opustil. Stravovali jsme se v hotelu Sport - hodnoceno výtečně, počasí letní - nádherné. Spolku BYSTŘICE jsme předaly opět dečky - tentokrát kulaté. Řezbáři měli téma "Já" - sochy předali opět starostům jednotlivých obcí. Dokument z tohoto sympozia natočil pan Václav Fiala/otec jednoho z řezbářů/, kde jsme i my krajkářky. Video je možné zhlédnout na internetu pod názvem Abertamy 2016 - YOU-TUBE.

Rok 2017 - Krajkářky /většinou seniorky/ se v tomto roce zaměřily na výrobu pokrývky hlavy - klobouky, čelenky, spony do vlasů. Výstava zaujala místní obyvatele i návštěvníky Krušných hor tím, že jsme se předvedly v malé módní přehlídce. Přítomné ženy si mohly výrobky vyzkoušet. V tomto roce řezbáři chyběli.

Již několik let dokumentuje v Abertamech svojí kamerou naše členka, velice zdatná krajkářka, paní Hana Janská, naše pobyty. Zachycuje okamžiky při práci i zábavě po celý týden. V Abertamské boudě, kde jsme vždy ubytované, večer ještě doděláváme své výrobky, nebo si pouštíme filmy z předešlých let a vždy se srdečně zasmějeme. V Abertamech se nám líbí, na pobyt se těšíme, pustíme všechny starosti všedního života z hlavy. Poznáváme místní přírodu a zajímavosti při vycházkách do okolí, historii a hory. Je zde stále co objevovat.

Rok 2018 - 10. krajkářského sympozia, které se uskutečnilo v srpnu se účastnilo 39 krajkářek. 29 z nich se účastnilo kurzu pavoučků, jednoduché ze 4 párů a složité z 16 párů. Nad těmi složitějšími jsme se trápili, ale výsledek všechny nadchnul. Závěrečná výstavka byla vytvořena i z prací, které jsme vytvořili doma.

Účast turistů a místních nás přesvědčila o tom, že se naše práce líbí a z toho máme velkou radost a potěšení. Protože dokud tvoříme, stařecká demence si na nás nepřijde.

 

Rok 2019 - Srpnové paličkování bylo opět ve funkcionalistické Zenkerově vile v Hornické ulici, která je od r.2008 Národní kulturní památkou. Paličkovali jsme rohy, rohy a zase rohy, což si na nás vymyslela opět naše Maruška Vránová. Organizaci celého týdne měla na starosti, jako každý rok, paní Mgr. Eva Kubátová, naše manažerka. Všem krajkářkám se pobyt opět líbil. Každý rok se nám věnuje vedení MěÚ a my děkujeme za jejich podporu a vstřícnost. Především starostce paní Rojovské a místostarostovi p. Lófflerovi.

Rok 2020 - V letošním roce nás srpnové Abertamy přivítaly tropickými vedry, před kterými jsme neunikli ani v Zenkerově vile. Vila je klubovnou Krušnohorského spolku Abertamy. V průběhu týdne paličkovalo 30 krajkářek a 11 se přijelo jen podívat a popovídat/ většina z nich už ze zdravotních důvodů nemůže pobyt absolvovat, prostě stárneme/. Středeční večer byl věnován návštěvě muzea v Horní Blatné. Odborný výklad a film o historii nám poskytla paní Alena Vopalecká, také naše krajkářka. Mimo kurzu průvlek ve vláčkové půdici/M.Vránová/ jsme absolvovali kurz ruské krajky pod vedením lektorky Ivany Špundové. Děkujeme znovu všem, kteří se na přípravě setkání krajkářek / dříve i řezbářů/ podílejí a umožňují tak rozvoj zapomenutých řemesel v tomto kraji. V Abertamech jsme vždy spokojené, jak s ubytováním i snídaněmi v Abertamské boudě, ochotu pana Lišky, který plní naše přání. Také stravování ve Sport hotelu hodnotíme kladně. Personál dokázal vždy vytvořit přátelskou a domácí atmosféru. Nelze jim nic vytknout, jen chválit a to je co říci, když se 30 "bab" ve všem shodne. Takže děvčata - seniorky, musíme do Abertam příští rok znovu.

Ručně paličkované krajky mají stále svoji hodnotu a velmi důležité je i to, že jsme se dostali již do povědomí obyvatel celého Karlovarského kraje. Z toho máme opravdu radost.

MOTTO: ...noční obloha je nádherná, jenže na ní nedosáhneš...

… paličkovaná krajka je krásná a navíc si jí můžeš pohladit...

 

V Chebu, dne 25. 08 .2020

z archivu Spolku Krušnohorské krajky zpracovala a napsala členka - Alena V á ň o v á

 

Pro Krušnohorský LUFT: Lenka Lófflerová

e-mail: lenulel@seznam.cz

26.09.2020
 
 

Architektura v krajce


Ve čtvrtek 3. září 2020 se konala v Oblastním muzeu v Chomutově vernisáž výstavy s názvem "Architektura v krajce".
Výstavu několik let připravovaly členky Kroužku šité krajky z Chomutova a oslavily tím 20 let trvání svého spolku. Skupinu žen, které se zabývají šitou krajkou, dala dohromady a spolek celou dobu jeho trvání vede Slávka Brůnová.
Vystavené krajky, inspirované architekturou Ústeckého kraje, jsou naaranžované na šatech. Výstava je velmi působivá, přispívá k tomu i výstavní prostor - gotická kaple Svaté Kateřiny. Také katalog vydaný k výstavě je velmi zdařilý. Celé partě  krajkářek k jejich dílu blahopřeji. M.V.

09.09.2020
 
 

Setkání krajkářek v Ostrově


Ze setkání krajkářek Ostrov 15.08.2020

 

Letní setkání krajkářek v Ostrově letos proběhlo v komornějším duchu, v T-klubu, každá z nás získala drobnou pozornost – motýlka jako pozornost za účast. Na toto setkání přijely také naše kolegyně z Chomutova. Seznámily a pozvaly nás na akci: „Architektura v krajce“ u příležitosti 20 let od založení Klubu šité krajky v Chomutově při Oblastním muzeu Chomutov.

Doložené snímky z malé výstavy paličkovaných i šitých krajek dokazují, že krajkářky obou technik mají stále co vystavovat a těšit svoje příznivce. Děkuji p. J. Dvořákové a A. Lněničkové za zajištění této akce, která proběhla v pohodové, letní náladě.

EK

21.08.2020
 
 

Krajkářská dovolená Abertamy 2020


Abertamy 10.8. – 14.8.2020

 

Výukové téma týdenního pobytu byl jednodenní kurz "Průvlek ve vláčkové půdici" (lektor M. Vránová) a čtyřdenní kurz "Ruská krajka 2“ (lektor Ivanka Špundová).

 

Dohromady v průběhu týdne paličkovalo 30 krajkářek a 11 krajkářek se přijelo podívat a popovídat si. Kromě toho nás přišla podpořit několikrát paní starostka, pan místostarosta, místní obyvatelé Abertam a mnoho turistů a návštěvníků města.

 

Středeční podvečer byl věnován návštěvě muzea v Horní Blatné. Odborný výklad poskytla p. Alena Vopalecká. Ubytování v Abertamské chatě opět velmi příjemné. Stravování také ke vší spokojenosti.

 

Děkujeme všem účastníkům pobytu i všem, kteří nám poskytli tak příjemné zázemí. Rádi se sem vracíme.

EK+MV

21.08.2020
 
 

„Idrijská krajka“ – Svatava 20.-24.7.2020


Prázdninový měsíc přinesl krajkářkám „Sokolovské BEB“ týdenní workshop Idrijská krajka. Kurzu paličkování se pod laskavým vedením paní Lenky Malátové z Brna účastnilo celkem 18 krajkářek - Sokolov, Karlovy Vary, Loket, Krásná Lípa, Lomnice, Svatava, Šindelová, Klenčí pod Čerchovem.

 

Za atmosféru v radosti, laskavosti, humoru a slunného počasí patří velký dík Mgr. Libušce Šťovíkové za organizaci celé týdenní akce, paní Lence Malátové za cenné rady podané s laskavostí, paní ředitelce Mgr. Růženě Puchingerové za možnost pořádat tento kurz v tak krásně zmodernizovaných prostorách ZŠ ve Svatavě … krajkářkám dík za chuť učit se novým věcem.

 

…..děkuji též personálu školní jídelny za stravování v duchu „jako od maminky“.

 

Je moc fajn, že se v našem spolku konají akce tohoto typu a především, že nás to stále těší.          EK

25.07.2020
 
 

Srdíčka díků


Vážení přítomní,

 

vítám vás všechny na dnešním setkání a především vítám pana místostarostu Černého, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví pana Votavu, vrchní sestru chebské nemocnice paní Korseltovou a paní Cízlerovou, která nám při organizování této akce pomáhala.

 

Výzva „Srdíčka pro zdravotníky“ vznikla v litvínovském spolku „Herdulky“. My jsme se ochotně připojily, neboť v době, kdy jsme se nemohly volně pohybovat, jsme měly dostatek času na paličkování.

V Chebu nás paličkovalo 12 a vytvořily jsme 127 srdíček. K nám se připojily krajkářky z Aše a Kynšperka nad Ohří. Ašských se zúčastnilo 8 a upaličkovaly 53 krajkových srdíček.

 

Dohromady pro chebské lékaře a sestřičky předáváme 180 srdíček. Tím chceme poděkovat za jejich náročnou, obětavou a nebezpečnou práci při léčbě pacientů napadených koronavirem.

 

Stále ještě se nacházíme v krizovém období, ale věříme, že se situace bude nadále jen zlepšovat, a proto velké díky všem, kteří usilovně pracují na tom, abychom zůstali zdraví a v bezpečí.

 

Zároveň děkuji našim 20 krajkářkám za vytvoření srdíček, která podle předlohy přizpůsobily a obohatily vlastními nápady a technikami.

 

 

 

V Chebu 10.6.2020

17.07.2020
 
 

Srdíčka díků


Kynšperské paličkářky předaly "Srdíčka díků" zdravotníkům a nejen jim, ale i dalším, kteří pomáhali v době pandémiie.

25.06.2020
 
 

Schůze paličkářek


Dne 16.6.2020 jsme se ve složení :výbor spolku a vedoucí skupin sešly, abychom zrekapitulovaly a upřesnily námi plánované akce na  letní čas.
Setkání proběhlo v radostné náladě.  Toto setkání jsme uzavřely s tím, že všechny krajkářky získají nové, upřesněné informace a také to, že  se na  naše další společná setkávání ( spolu i s krajkou)  těšíme.
EK
21.06.2020
 
 

Návštěva mladých krajkářek na ZŠ Novém Sedle


Dne 13.2.2020 jsem navštívila na ZŠ v Novém Sedle p. učitelku Lenku Žiškovou (členka našeho spolku), která vyučuje v rámci volnočasových aktivit – paličkování.

Ve skupince jsou dívky, které se učí paličkovat …některé prvním, jiné již třetím rokem. Výuka probíhá jedenkrát za dva týdny a na herdulích se dařilo paličkovat květinku, andílka, srdíčko. Drobnosti, ale technicky velmi zdařilé.

Moc děkuji p. Lence Žiškové, že svůj čas věnuje děvčatům. V počtu 13 dívek je výuka náročná, ale z výsledků má jistě radost a děvčata takové tvoření těší.

….i mě toto velmi těší, protože vidím, že řady paličkářek se zase rozrostly.

Eva Kubátová

19.02.2020
 
 

Výroční schůze


Výroční schůze – hodnocení roku 2019.

Lednová sobota 18.1.2020 se stala společným setkáním krajkářek, kde jsme hodnotily ukončený rok a naplánovaly co vše se bude dít a co paličkovat v tomto roce.

Zpestřením bylo ukončení soutěže „Na starém podvinku nová krajka“. Téma nelehké – výzva. Sešlo se celkem 18 nově zpracovaných krajek. Hodnotily všechny krajkářky a oceněné získaly za splnění náročného zadání hodnotnou odměnu.

Setkání proběhlo v přátelské atmosféře, občerstvení z vlastních řad moc chválíme – moc chutnalo (medový prokládaný koláč má *). Přeji všem krajkářkám úspěšný autorský, další rok se spolkem.

EK

21.01.2020
 
 

21. Krušnohorský vánoční jarmark


14. prosince 2019 proběhl v Nejdku již 21. Krušnohosrký vánoční jarmark.

Děkujeme všem krajkářkám, ktreré přispěly krajkami a velký dík patří těm, kteří koupí těchto krajek přispěli téměř 2.800,-Kč na dobrou věc.

26.12.2019
 
 

2. Advent - Karlovy Vary


Druhou Adventní neděli jsme se -  krajkářky naposledy sešly v tomto roce.
Příjemné posezení, seznámení s programem akcí na měsíc prosinec  a zároveň   možnost nakoupit drobné dárky na Vánočním trhu, který pořádal   Dům dětí, Čankovská, KV a Farní Charita Stará Role.  Tuto každoroční tradiční akci vždy navštěvujeme a nákupem, skvělých nápaditých drobností podporujeme lidovou tvořivost.
08.12.2019
 
 

1. Advent - Ostrov


1.12. 2019 -  První advent

 

V neděli jsme  v Ostrově rozsvěcovali vánoční strom a otevřeli tak předvánoční čas tohoto roku.

Děkujeme A.Lněničkové a J. Dvořákové za organizaci setkání  těch, kteří rádi tvoří ...... pro ty, kteří je v tom podporují.
01.12.2019
 
 

Lilly Raková - pocta krajkářce


Dne 5.11.2019  kavárna Krajské  knihovny Karlovy Vary

Vzpomínková výstava je poctou a vzpomínkou vynikající krajkářce,laskavé a nesmírně trpělivé ženě.
Zasloužila se o znovuoživení tohoto řemesla. Paličkovala krajky různých stylů, především však tradiční krušnohorské vzory, navrhovala nové vzory a učila se  i dalším jiným technikám ručních prací.
Spolek děkuje rodině, za vstřícnost a pomoc při realizaci této krásné  výstavy.         EK
13.11.2019
 
 

Za krajkou do Kovářské


Pozvánka od Krušnohorských Barborek z Kovářské nás mile překvapila, a protože rádi sledujeme a objevujeme další krajkářky mimo náš spolek, rozhodnutí navštívit tuto výstavu bylo jasné.

Je pátek 13. 09. 2019 a jak se říká … v tento den opatrně, pro nás ale výzva.

Těch pár kilometrů na místo činu uteklo velmi rychle.

V jedné ze tříd zdejší školy-výstava velmi nápaditá a téma Krajkou ze století do století nám představila nejen krajky historické, téměř 100 let staré, ale i krajky současné. Mnoho podob, jak v dnešní době krajku využít a použít. Aranžmá výstavy zasluhuje velkou pochvalu a zdejším krajkářkám obdiv, za velké množství krajek na tak malé ploše.

Doslova perličkou bylo setkání s paní Marií Lali, která donesla ukázat historické vzorníky krajek, které našla v rodinném domku svého otce (zde v Kovářské). Oči prostě mlsaly.

 

Velký dík patří paní Jiřincové za pozvání, seznámení s činností Krušnohorských Barborek a vytvoření přátelské atmosféry. Oboustranná myšlenka dalších možných setkání jen potvrdila, že pátek 13 je pozitivním dnem.

EK

18.09.2019
 
 

Paličkování na Vyšehradě


Praha 18. května 2019

 

Každoročně se v Praze na Vyšehradě koná národní přehlídka tradičních řemesel. Letos byla tato akce pod patronací Karlovarského kraje. Prodávaly se tu tradiční kvalitní regionální výrobky a předváděla se tradiční řemesla. Krušnohorské paličkování předváděl úspěšně náš spolek.

21.08.2019
 
 

Setkání krajkářek v Ostrově


V sobotu 17.08.2019 proběhlo, tak jak je  vždy v srpnu pravidlem, " Letní setkání krajkářek v Ostrově."
Letos jsme zařadily k pravidelnému paličkovaní a  šití krajky, také práci s korálky. Tvořily jsme nejen ozdoby,  které zdobí ženy, ale také drobnosti, kterými lze dotvořit i interiér bytu.
Přivítaly jsme též naše přátele z Chomutova.
Tradičně zde byla možnost získat obrázky pro radost od p. Macháčka.
Setkání se konalo v Kulturním domě za přízně zájemců o ruční práce.
Těšíme se na příště.
19.08.2019
 
 

Výroční členská schůze


Jako každým rokem v lednu jsme hodnotily naši práci ve spolku – r. 2018.

 

Setkaly jsme se v sobotu 12.1.2019 opět v prostorách sálu Krajské knihovny Karlovy Vary.

 

Shrnutí pořádaných akcí (výstavy, zájezd do Jablonce n/Nisou, kurz v Abertamech, soutěž aj.) a vzpomínky na společně prožitý čas s krajkou a novými zkušenostmi probíhalo v radostné náladě při občerstvení z dobrot, které jsme si připravily.

 

M. Vránová přednesla plán akcí na r. 2019- opět bohatý program, který zahrnuje opět nový kurz – gravírování i téma pobytu v Abertamech ( Rohy, rohy a zase rohy).

 

Přikládáme pár snímků ze společného setkání i foto autorských krajek z poslední výstavy : Postavy a hlavy.

 

E.K

16.01.2019
 
 

Krajkářské ohlédnutí za nejdeckým vánočním jarmarkem


Paličkovaly jsme v muzeu - trochu stísněně, ale s velkým nadšením. Prodaly jsme naše drobné krajky za 1.800,-Kč, tak jsme byly i úspěšné finančně a hlavně - na II. pololetí se přihlásily další dvě holčičky, tak se na ně budeme těšit.

14.01.2019
 
 

Chebské krajkářky v roce 2018


Zpráva krajkářek pro klub důchodců za rok 2018 Letošní rok jsme začínaly hodnocením výstavy „Madon“, kde jsme žádaly návštěvníky o hlasování pro nejkrásnější Madonu. Soutěž vyhrála Blanka Štogrová. Hlasovalo celkem 150 návštěvníků.

V současné době je nás 13, scházíme se celoročně každé pondělí. Naše činnost je různorodá, pořádáme výstavy, zúčastňujeme se akcí různých organizací, předvádíme paličkování a jako součást Spolku krušnohorské krajky komunikujeme s krajkářkami karlovarského kraje.

V březnu a dubnu jsme paličkovaly o velikonočních svátcích v chebském muzeu a na hradě Seebergu. Ještě v dubnu jsme uskutečnily výjezdní zasedání do Aše. Prohlédly jsme si prostory bývalé vzorkovny Tosty a potom se rozvinula diskuse o paličkování a naší bohaté seniorské činnosti.

V květnu jsme zorganizovaly poznávací zájezd s výměnou zkušeností do Klatov a Sedlice u Blatné. Historie Sedlice je spojena s ručně paličkovanou krajkou. Navštívily jsme reprezentační prodejnu, kde jsme si zakoupily podvinky a našly zde veškeré pomůcky k výrobě krajek. V Klatovech jsme se sešly s místními krajkářkami, prohlédly jsme si jejich práce a absolvovaly prohlídku vlastivědného muzea a výstavního pavilonu skla. Na tuto akci jsme dostaly dotaci od MěÚ, za což jsme velmi vděčné.

V červnu jsme odevzdaly 22 krajek s hudebními náměty organizátorům FIJA. Naše paličkované krajky šly do světa jako dárky dirigentům a vedoucím mažoretek.

V červenci jsme opět paličkovaly na hradě Seeberg na akci nazvané Historický jarmark.

Srpen jsme zasvětily dovolené v Abertamech, kde se konalo 10. krajkářské sympozium. Paličkovaly jsme čtvercovou dečku s 15 různými pavoučky. Pobyt včetně stravování si hradíme samy. Některé naše členky se zúčastnily poznávacího zájezdu do Jablonce nad Nisou. Exkurze s odborným výkladem ukázala, jak složitě vznikají skleněné korálky, které používáme do krajek. Akci organizoval Spolek krušnohorské krajky.

V září jsme se spoluúčastnily výstavy v Kynšperku nazvané Tvořeníčko. Krajky byly doplněny o díla zpracovaná dalšími technikami ručních prací. Závidíme jim prostory , které my v Chebu k vystavování nemáme.

V tomto měsíci jsme se zúčastnily akce našeho města „Věk není překážkou“ a obsadily jsme 1. a 2. místo v soutěži, ale i v krajské soutěži jsme získaly 3. místo.

V dalším období už jsme se zabývaly vánoční tematikou a účastí na vánočních trzích.

Připravovaly a realizovaly výstavu s názvem Zvony ukryly své srdce a tělo v paličkované krajce. Výstava z technických důvodů trvala v turistickém infocentru jen týden a poté byla přenesena sem do našeho klubu.

Zúčastnily jsme se v chebském muzeu vánočních trhů, ve vyšší odborné škole Vánočního jarmarku radosti a na Seeberku adventního odpoledne.

Mimo uvedené akce jsme vystavovaly v Chomutově obrázky pana Macháčka doplněné krajkou a achátovými kameny.

V současné době probíhá v krajské knihovně v Karlových Varech výstava paličkovaných postav, kam jsme rovněž dodaly své práce.

Závěrem chci poděkovat odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který nám umožňuje sledovat novinky v časopisech Krajka a Paličkování, a také za to, že se zde v KD můžeme scházet.

Milým dárkem pro Klatovské krajkářky byl i propagační materiál získaný od MěÚ v Chebu.

17.12.2018
 
 

Advent v muzeu Cheb - 1.12.2018


1. prosince 2018 se chebské krajkářky zúčastnily  tradičního,  již 20. ročníku muzejního adventního trhu. Každoročně se zde setkáváme s těmi, kdo se rádi nechávají okouzlit  předvánoční atmosférou naplněnou vůní vanilky, skořice a jehličí. Po celý den byl v prostorách muzea připraven bohatý program pro děti i dospělé. Především upoutala výstava dětských výtvarných prací  "Vánoční zvonění" žáků mateřských a základních škol na téma vánoční zvonek.

08.12.2018
 
 

Spolková výstava 6.11. - 21.12.2018 s tématikou Postavy a hlavičky


vernisáž proběhla 6.11. 18 od 17 hod. v Krajské knihovně/kavárna/ - Karlovy Vary Dvory, kterou zahájila ředitelka Krajské knihovny a zdůraznila především dlouholetou spolupráci mezi knihovnou a Spolkem Krušnohorská krajka. Za náš spolek pohovořila krátce Maruška Vránová o přípravě výstavy a o krajce. Vedení spolku i členkám bylo líto, že nebylo možné všechny krajky vystavit pro nedostatek místa. Takže zbývající krajky čekají  na svojí příležitost.
Zájem o výstavu byl velký, což dokázala přítomnost návštěvníků knihovny.
Zároveň je zde možnost shlédnout výstavku prací kroužku paličkování pod vedením Jitky Líkařové z Domu dětí a mládeže K.V. s podmalbou Vítězslava Macháčka z Ostrova n. O.
Zapsala: A.Váňová
22.11.2018
 
 

Tvořeníčko


 

Dne 4. září 2018 byla zahájená výstava " Tvořeníčko"  krajkářek z Kynšperka a Chebu

doplněná i o díla zpracovaná dalšími technikami ručních prací.

Vernisáž se nesla ve velmi přátelském duchu. Po zahájení si návštěvníci prohlédli

vystavované krajky a ostatní exponáty. Byla slyšet nefalšovaná chvála a obdiv.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří, zapůjčili své práce a pomohli připravit

jednu z dalších v řadě výstav v našem malebném městečku a také návštěvníkům za slova uznání a chválu.

za klub "Palička" Katarína Studeničová

 

08.10.2018
 
 

BEB Sokolov o prázdninách


Prázdniny právě skončily, ale SOKOLOVSKÉ BEB během letních měsíců nezahálely. I když pravidelné paličkářské pondělky v DDM Sokolov osiřely, přesto jsme se sešly na kurzu v Rožnově pod Radhoštěm u milé lektorky Lenky Malátové. Vyjely jsme i na paličkářský týden do Přebuzi s vedoucí pobytu Zlatky Razgyelové, na regionální setkání v Rolavě pod patronací ing. Petra Holečka. Zúčastnily jsme se paličkářského kurzu u naší Mgr. Marušky Vránové v Abertamech a poslední třešnička byla ... korálkový výlet  do Jablonce nad Nisou, který jako vždy perfektně připravila Mgr. Eva Kubátová.

 

Je báječné vědět, že kolem NÁS existuje spousta báječných lidí, kteří dělají báječné věci pro NÁS ostatní. MOC DĚKUJEME!!!

 

Libuše Šťovíková

04.09.2018
 
 

Poznávací zájezd do Jablonce nad Nisou… jak se rodí korálky.


Krajkářky vyjely na exkurzy do Jablonce nad Nisou, do firmy G&B beads, s.r.o., Zde jsme byly seznámeny s tím, jak vzniká krása, kterou se téměř každá žena ráda zdobí.

 

Exkurze s odborným výkladem ukázala, jak složitě vznikají tyto skleněné drobnosti i to, jaká je jejich historie. Kolikrát se vezmou korálky při výrobě do ruky, kolikrát a jak se opracují, než si je ve finálním výrobku koupíme.

 

Korálky velké, malé i maličké, kulaté i šišaté, broušené i tvarované.

Moc, bylo jich opravdu hodně k vidění. Až oči přecházely. Vždyť jich má firma ve vzorníkách více než 8 800 různých variací.

 

Exkurze velmi poutavá. Odnesly jsme si především obdiv k těm, kteří se touto prací zabývají, ať už přímo ve výrobě u stroje, nebo jako návrhář – řka, který dává konečnou podobu finálnímu výrobku.

 

Vydařený výlet a radost z nakoupených korálkových potěšení dává tušit, že výlet s touto tématikou jistě nebude poslední.

 

Děkuji také firmě AŠ Tour za příjemné a spolehlivé zajištění dopravy.

 

24.08.2018 EK.

29.08.2018
 
 

Letní setkání Ostrov 2018


Letní setkání krajkářek se opět konalo, již po desáté, v Ostrově 11. srpna 2018.

 

Sešli jsme se v Domě kultury, sestavili malou výstavu, paličkovalo se, povídalo, koupili jsme si další obrázky od pana Macháčka. Navštívili nás dvě novinářky a redaktor Českého rozhlasu, které zajímalo naše setkání i paličkování.

 

Za pohodový průběh vděčíme všem účastníkům, návštěvníkům, ale hlavně Janě Dvořákové a Aleně Lněničkové, které vše zorganizovaly a připravily.

15.08.2018
 
 

Abertamy 2018


10. krajkářského sympozia v Abertamech, které proběhlo od 6.8. do 10.8. 2018, se zúčastnilo 39 krajkářek. Některé byly v Abertamech celý týden, některé přijely na jeden den.

 

29 krajkářek se účastnilo kurzu, kde jsme paličkovaly pavoučky, jednoduché ze 4 párů, ale také složité ze 16 párů.

 

Základní upaličkovanou krajkou byla čtvercová dečka s 15, nebo větší, s 20 pavoučky. Nad těmi složitějšími pavoučky jsme se trochu trápily, ale výsledek nás vždy nadchnul. Pro radost jsme si upaličkovaly malou kytičku – dečku „pod kafíčko“, nebo trojúhelníkovou vsadku.

 

Poslední den jsme věnovaly opakování, jak začít paličkovat krajku s pevnějším okrajem, tedy řetízkem a také zakončení krajky do řetízku, což je velmi technicky náročné.

 

Zároveň jsme udělaly výstavu z toho, co jsme za celý týden vytvořily, i z krajek, které jsme upaličkovaly doma.

 

Každý den , ale hlavně v pátek na výstavu, přišli lidé z Abertam i turisté. Naše práce se velmi líbily a z toho máme radost.

 

Za to, že se nám krajkářkám pobyt líbil a vydařil, musíme poděkovat naší předsedkyni Evě Kubátové, která měla na starost organizaci celého týdne, někdy dost komplikovanou. Také děkujeme majitelům Abertamské chaty, kde jsme byly ubytované, a zaměstnancům hotelu Sport, kde jsme se stravovaly. V neposlední řadě děkujeme městskému úřadu v Abertamech za velkou vstřícnost a podporu. (M.V.)

15.08.2018
 
 

Krajka Ve výtvarném umění


30. června - 21. srpna 2018

Výstava představuje jirkovského malíře Jindřicha Vytisku a Vítězslava Macháčka výtvarníka z Ostrova, kteří spojili své síly a umění s krajkářkami z karlovarského a ústeckého regionu. Oba výtvarníci propůjčili své obrazy, krajinky a olejové fantazie, do rukou zkušených krajkářek, které jejich díla doplnily paličkovanou a šitou krajkou.
Vernisáž v Domě Jiřího Popela z Lobkowicz, Chomutov

Malou fotoreportáží přibližujeme atmosféru výstavy, která proběhla za hojné účasti krajkářek v přátelské atmosféře milovníků umění a krásné hudby skupiny ZLEJ SEN z Jirkova, která tuto akci, po celý den, doprovázela.


21.07.2018
 
 

Pohádková říše


Dne 26.5.2018  se členky Kynšperského klubu " Palička" podílely na  13. ročníku "Procházky pohádkovou říší" pořádané Kolibříkem Citice, jako pohádkové bytosti pro děti. Trasa byla asi 4 km dlouhá, kde bylo 20 stanovišť, kde byly pohádkové bytosti a na jednom z nich jsme byly i my jako 3 sudičky /Studeničová, Huberová, a Langrová/.Na stanovištích byli pro děti připravené soutěže a děti dostávali za účast odměny. Měli jsme nádherné počasí a akce se vydařila. Odměnou pro nás byli rozzářené oči malých návštěvníků a pochvala jejich doprovodu.

Katka Studeničová

29.06.2018
 
 

Benefiční den s Toničkou


9.6.2018 na pláži u rybníka na Velkém Rybníku

 

Na akci jsme se těšily, sešlo se nám docela hodně výrobků, což dokazují i snímky, stůl na ně skoro nestačil.

Výtěžek byl 2400,- Kč, což není málo.

Přeji krásné léto, zdraví Evža Nováčková ahooooj

20.06.2018
 
 

Sedlice u Blatné, Klatovy, 18.5.2018


POZNÁVACÍ ZÁJEZD S VÝMĚNOU ZKUŠENOSTÍ

 

realizovaly chebské krajkářky s CK. JANA za finanční podpory městského úřadu Cheb a Spolku Krušnohorská krajka dne 18. 05. 2018. Hlavním organizátorem programu zájezdu byla pí. Libuše Fajtlová. Účastnicemi byly mimo chebských i ašské a kynšperské krajkářky a to v počtu 20. Zájezd byl směřován do Sedlice u Blatné a Klatov, za historií a současností ručně paličkované krajky v Jihočeském kraji a navázání spolupráce s Krajkářským klubem Klatovy.

 

Ráno v 7 hodin jsme vyjížděli za mírně deštivého počasí se skvělou náladou. Kdesi za Kasejovicemi nastala komplikace s motorem autobusu, který naší přepravu nevydržel. Řidič byl nucen zajistit náhradní autobus, což se mu podařilo a tak asi s hodinovým zpožděním jsme dorazili do Sedlice kolem půl dvanácté. Zde děvčata navštívila reprezentační prodejnu, zakoupila podvinky a veškeré pomůcky k výrobě paličkované krajky.

 

V Sedlici u Blatné proběhnou pravé Jihočeské krajkářské slavnosti dne 11. 08. 2018, kde bude možné shlédnout soutěžní přehlídku v oboru paličkovaná krajka českých i německých krajkářek a bohatý kulturní program. Také proběhne IV. ročník Bienále sedlické krajky zaměřené na oslavu stého výročí vzniku Československa. O historii Sedlice najdeme spoustu informací na internetu.

 

Opouštíme Sedlici a pokračujeme v cestě do Klatov, kam dorazíme kolem 14té hodiny a s naléhavou potřebou občerstvení i úlevy se rozptýlíme do hospůdek, pizerií a cukráren. Sraz máme na náměstí u kašny v 15 hodin, kde nás očekává sympatická pí. Ivana Sieberová, členka Krajkářského klubu Klatovy.

 

Ta nám byla průvodkyní Výstavním pavilonem skla v zahradě u Muzea Dr. Karla Hostaše. Tento pavilon byl vybudován v 60. letech 20. století pro výstavy klatovských karafiátů. V 80. letech byl rekonstruován a stal se součástí muzea. Základem expozice je unikátní soukromá sbírka šumavského skla firmy Lo"tz, doplňovaná příležitostnými výstavami českého i zahraničního skla. Návštěvníci Klatov mají od r. 2014 možnost shlédnout jednu z největších a nejcennějších evropských sbírek skla Lo"tz. Více než 700 ks šumavského skla z Klášterního Mlýna zde potěší svou krásou nejen obdivovatele skla.

 

Dále jsme se přesunuly do Muzea Dr. K. Hostaše v Klatovech. Byla nám umožněna prohlídka muzea a předveden dobový orchestrion. Vystavují tu několik sbírek, např: Šperk- ozdoba ženy, Vochtle a voháňky/výstava vějířů/, Drahé kameny v klenotnictví a další.

 

Po prohlídce jsme byly uvedeny do zasedacího sálu muzea, kde nás v pátečním odpoledni, čekalo milé překvapení od klatovských krajkářek, v podobě chutného pohoštění a předvedení některých jejich prací, předání dárku v podobě souborů podvinků. Po vzájemném přivítání a seznámení se, nastala diskuse o práci v jednotlivých klubech, o vlastnických právech autorských podvinků, zajímala nás jejich nedávná výstava na téma krajka ve skle.

 

Klatovská děvčata projevila zájem o naši práci v Karlovarském kraji. I my jsme předali malé dárky s propagací města Chebu a Aše a zároveň jsme je pozvaly na návštěvu k nám do Chebu, kterou přislíbily. Kolem 17 té hodiny jsme se srdečně rozloučily a odešly na stanoviště autobusu. Téměř po hodině čekání přijeli naši řidiči s třetím autobusem, který nás již bezpečně v doprovodu zapadajícího sluníčka dovezl do Chebu, i když později než byl plánovaný návrat.

 

Krajkářský klub Klatovy - byl ustaven v červnu 2003 na základě návrhu pí. Jitky Čechové pod hlavičkou Vlastivědného muzea Dr. Hostaše. Klub navazuje na badatelské a lektorské aktivity klatovského muzea. Členem klubu se může stát každý zájemce o paličkování krajek z regionu Klatovska, který je ochoten aktivně se podílet na činnosti klubu. KONTAKT: E-mail: info@muzeumklatovy.cz, Jana.milasova@centrum.cz.

 

Musím se ještě zmínit o historii klatovských karafiátů, které přinesly městu celoevropskou známost a to od 19. Století. Jedná se o mrazuvzdornou trvalku z čeledi hvozdíkovitých, vyšlechtěnou z amerického karafiátu s bohatou škálou barev. Každoročně je v první polovině července pořádána výstava klatovských karafiátů v Hostašově ulici / proti muzeu/ v Klatovech. Výstavní zahrada je otevřena denně od 9 – 17 hod., vstup dobrovolný. Možnost objednání sazenic na tel.: 606 641 560 Info pro milovníky těchto květin. Patřím mezi ně. Karafiáty jsem paličkovala v soutěži Květy a moře v r. 2017 pro časopis Krajka.

 

Zapsala: V á ň o v á Alena

 

V Chebu dne 19. 5. 2018

24.05.2018
 
 

Jarní výjezdní zasedání do Aše -24. 04. 2018


Výlet do Aše jsme plánovaly s děvčaty už v lednu. Stále se odkládal, vzhledem k našim "studentkám". Konečně měly tento měsíc úspěšně uzavřený semestr a tak jsme po dvou letech vyrazily opět vláčkem z Chebu do Aše.

 

Účast: J. Drahoňovská, L. Fajtlová, B. Štefanová, A. Váňová, B. Vávrová s vnoučkem Jeníčkem. Autem jeli manželé Liptákovy a J. Procházková. Zpět i Libuška.

 

V Aši nás na nádraží očekávala Hanka Jánská, která naší skupinku provedla opravovaným a rozkvetlým městem, ukázala nám prostory bývalé vzorkovny TOSTY, kde se ašské krajkářky scházejí vždy v úterý na paličkování.

 

V restauraci U třech lipanů nás přivítala ašská parta děvčat s naší automobilovou průzkumnou jednotkou. Sešlo se nás 18 i s dětmi. Setkání se zúčastnila i naše Hanička Hansmannová, Evička Plesníková s dcerami Freyou a Idom, takže Jeníček měl dívčí společnost. Děti se nenudily, protože využily místní hračky.

 

Po srdečném přivítání s Jiřinkou Palátovou, Stáňou Moudrou a seznámení s novými děvčaty, která zde přibyla, se nám mohla konečně věnovat i obsluha. Splnila naše přání a pak se rozvinula oboustranná diskuse k paličkování a naší bohaté aktivní seniorské činnosti. Nabídly jsme ašským účast na našem květnovém zájezdu do Klatov a Sedlice, což s radostí přijaly. Také jsme je pozvaly do našeho Klubu důchodců do Chebu. Společný čas, nám i dětem, rychle uběhl. Setkání jsme zdokumentovaly několika fotkami.

 

Nastal čas rozloučení a my jsme spěchaly s malým Jeníčkem táhlým kopcem směr nádraží Aš-město. Ten den nám přálo téměř letní počasí a výjezdní zasedání se vydařilo ke spokojenosti všech přítomných. Již nyní se těšíme na další akci.

 

V Chebu dne 28. 04. 2018

 

Zapsala: Alena Váňová

 

24.05.2018
 
 

Novorolská výstava Aleny Bydžovské a Jiřiny Komjatiové


Připomínáme několika snímky velmi zdařilou výstavu paličkovaných krajek v  Nové roli.
Paličkovaly Alena Bydžovská a Jiřina Komjatiová.
Na této výstavě oceňujeme především na jak malé ploše se podařilo představit velké množství krajek a především rozmanité
uplatnění krajky v dnešní moderní době.
Velký dík za trpělivost a nápady, a také velmi milou a přátelskou atmosféru na této vernisáži.    EK
19.05.2018
 
 

Den s krušnohorskou krajkou v Národopisném muzeu v Praze 14.4.2018


 

Národopisné muzeum v Praze na Smíchově umístěné v Letohrádku Kinských je součástí Národního muzea v Praze. Jednou za 14 dní se v Národopisném muzeu konají akce, které chtějí představit jednotlivé regiony České republiky.

Sobota 14. dubna 2018 byla věnována Karlovarskému kraji. Soubor Dyleň seznámil diváky s tradičními kroji, písněmi a tanci našeho kraje a náš Spolek Krušnohorská krajka představil tradiční řemeslo Krušnohoří, paličkovanou krajku.

Pro přihlášené zájemce byl připraven celodenní workshop - paličkování pro začátečníky, paličkování typické krušnohorské krajky pro pokročilé krajkářky, přednáška o paličkování v Krušných horách a přednáška o Spolku Krušnohorská krajka. Tato témata byla zadána pracovníky Národopisného muzea.

Přípravu a organizaci celé akce si vzala na starost Jitka Líkařová. Připravila hotové krajky, podvinky, herdule, paličky, špendlíky, úplně všechno pro začátečnice. Eva Kubátová připravila informativní leták o našem spolku, složky krušnohorských podvinků, velké upaličkované dečky.

Akce byla velmi vydařená, účastnice workshopu si odnesly hotové vlastnoručně, pod naším vedením, upaličkované krajky, podvinky i nové zážitky. Všem se akce moc líbila, nejen divákům, účastnicím kurzu, pracovníkům muzea, ale i nám třem, které jsme akci realizovaly. Prožily jsme v Praze slunečný, pohodový, i když pracovní den.  ( M.V.)

20.04.2018
 
 

Malé paličkářky z Lomnice


Jak paličkují mladé paličkářky z Lomnice?

Ani v letošním školním roce nezahálejí.

Podívejte se jak pilně pracují pod vedením naší kamarádky paličkářky Libušky Šťovíkové.


10.11.2017
 
 

Paličkovaná krajka – technika Chrysanthe


 

Spolek Krušnohorská krajka každým rokem do svého programu zařazuje kurz, kde se učíme novou – další z mnoha technik paličkované krajky.

Tento typ vzoru jsme objevily na jedné z výstav v německém Oberwiesenthalu.

Krajkářky ze sokolovské skupiny se tento typ krajky naučily a jejich perfektní znalost, dokázala, tuto techniku rozkreslit a přenést do jakéhokoliv tvaru – podvinku(vzoru) pro paličkovanou krajku.

Pod vedením Mgr. Libuše Šťovíkové a Heleny Puchtové, jsme se v dubnu tohoto roku 2017 naučily paličkovat tuto techniku, napříč celým spolkem.

 

Tuto techniku zařazujeme do typu krajek moderní doby.

07.11.2017
 
 

Letní setkání v Ostrově


Letní setkání v Ostrově 12.8. 2017

 

Jako každý rok o prázdninách (kdy se nekoná spolkové setkání v DDM v Karlových Varech) připravila ostrovská skupina, Jana Dvořáková a Alena Lněničková, letní krajkářské setkání v Domě kultury v Ostrově.

 

Paličkovalo se, povídalo, vystavily se krajky upaličkované v Abertamech, ale také další klobouky, čepce a ozdoby do vlasů vypracované k tématu „Pokrývka hlavy“. Chomutovská skupina předvedla krásné kloboučky se šitou krajkou. Akce se zúčastnil  i pan Macháček  a měl tady opět své nádherné olejomalby, které pro nás namaloval. Setkání bylo tradičně výborně zorganizované, za to děkujeme našim ostrovským krajkářkám. (M.V.)

05.09.2017
 
 

Abertamy 2017


Abertamské zastavení Spolku Krušnohorská krajka


ve dnech 6. 8. – 12. 8. 2017 na krajkářském symposiu

 

Náš spolek krajkářek – většinou seniorek, se letos, určitě již osmý rok, zúčastňuje týdenní dovolené v Abertamech.

 

Ve spolupráci s vedením našeho spolku a za podpory vedení Mě Ú, plníme předem stanovené úkoly s řezbáři, kteří nám v letošním roce chyběli. Takže my krajkářky jsme zde byly víceméně pro místní obyvatele inkognito. Městským úřadem nebyl totiž vylepen informační leták, jako tomu bývá při řezbářském sympoziu. Přesto náš pobyt zde rychle obyvatelstvo zaznamenalo, což jsme poznaly na jeho návštěvě v Zenkerově vile, kde jsme celý týden paličkovaly a měly výstavku svých prací, nejen z letošního kurzu, ale hlavně jsme zde představily formou malé módní přehlídky, splnění úkolu letošního krajkářského symposia. Zadaným tématem byla výroba pokrývky na hlavu: klobouky, čelenky, spony do vlasů. Tato výstavka velmi zaujala místní obyvatele a návštěvníky. Některé dámy si modely i vyzkoušely.

 

Co jsme se na kurzu naučily? Paličkovaly jsme letos pouze ve vile, což je pro nás výhoda, že můžeme v klidu pracovat za každého počasí. Naše lektorka Maruška Vránová nám připravila několik půdic na podvinku hrášky, dále Flanderskou půdici klasickou a moderní, trojúhelníkovou půdici a půdice s lístečky. Příprava podvinků jí zabrala spoustu hodin a tak jsme se na oplátku snažily připravenou náplň kurzu zvládnout tak, abychom si v závěru všechny zasloužily převzít osvědčení z tohoto kurzu. Celý týden vše dokumentovala svoji kamerou Hanka Jánská, tak jako každý rok.

 

V Abertamech se nám velmi líbí a každý rok se těšíme na společně prožité dny, kdy pustíme všechny starosti denního života z hlavy. Snažíme se také poznávat místní přírodu, historii a hory. Během týdne se zde vystřídalo asi 30 krajkářek, některé i z Německa. Ubytování  v místní  Abertamské boudě se snídaněmi nám vyhovuje a pan Liška s paní Michálkovou vždy ochotně plní i naše mimořádná přání. Také stravování ve Sport Hotelu je velice chutné a obsluha ochotná. Personál dokáže vytvořit přátelskou a domácí atmosféru. Nelze jim nic vytknout, jen chválit, a to je co říci, když se 30 „bab“ ve všem shodne.

 

Ve volných hodinách jsme během pobytu navštívily Hornické mini muzeum v Hřebečné – součástí expozice jsou převážně minerály z Krušných hor, dále staré lampy, kahany, helmy, část uniforem. V Abertamech jsme též zhlédly rukavičkářskou expozici v prostorách Mě Ú, kde je asi 300 exponátů, včetně strojů. V minulém roce jsme společně navštívily prohlídkovou štolu Kryštof z největšího cínového dolu Mauritius v české části Krušných hor. Letos nás také velice překvapil nový horský hotel Orion, který je postaven na čedičové hoře, přímo na vrcholu Plešivce v srdci Krušných hor. Jednoduše řečeno a zjištěno – je zde stále co objevovat. Takže děvčata, musíme do Abertam jet i příští rok!

 

Závěrem děkujeme všem, kteří se na přípravě každoročního setkání krajkářek a také řezbářů podílejí a umožňují tak rozvoj téměř zapomenutých řemesel v tomto kraji.

 

Motto: Vrána k vráně sedá, krajkářka ke krajkářce tíhne, ruka k ruce se vine a kamarádky společně tvoří, kombinují a také svá dílka čas od času vystavují. / autora neznám /

 

V Chebu, 16. 8.2017

 

Zapsala: Alena Váňová

22.08.2017
 
 

První samostatná výstava paličkované krajky pod názvem Krajka pro potěšení                             paní Libuše F a j t l o v é v Infocentru v Chebu – vernisáž 27. 6. 2017


Vážení přítomní,

Srdečně vás všechny vítám na dnešní vernisáži výstavy paličkované krajky paní Libuše Fajtlové.

Kolektivem chebských krajkářek jsem byla pověřena uvést zde naší vedoucí – vystavující kolegyni, což je mi velkou ctí.

Libuška Fajtlová žije trvale v Chebu od r. 1956 a po celý svůj život, pracovala ve školství jako pedagog a působila na výchovu a rozvoj mládeže. Paličkovat začala až v důchodovém věku a to v r. 1987. V tomto velmi starém řemesle se postupně vzdělávala u našich předních českých krajkářek v Praze. Paličkovaná krajka jí natolik učarovala, že sama začala v Chebu paličkování vyučovat při Klubu důchodců a to od r. 2002 s pěti ženami, postupně se počet měnil, v současné době je nás asi 15 – 18. Prostě mládež jako pedagog vyměnila za seniorky.

Chebské krajkářky se dostaly postupně do povědomí nejen chebského obyvatelstva, ale i lázeňských hostů v tomto regionu a to svojí účastí v akcích pořádaných městem a výstavami, v chebské knihovně, infocentru, i v knihovně v Karlových Varech, dále účastí v krajkářských soutěžích nejen doma, ale i v zahraničí.  Od r. 2006 jsou také spoluzakladatelkami Spolku krušnohorské krajky v Karlových Varech. Sedm krajkářek obdrželo v r. 2013 certifikát o vytvoření českého rekordu Krajkový závěs paličkovaný nejvíce krajkářkami od Vamberecké krajky CZ s.r.o.

Paní Libuška Fajtlová má nepochybně zásluhu o znovuoživení starého řemesla paličkování na Chebsku. Je absolventkou Univerzity třetího věku a neustále se vzdělává.

V r. 2016 byla oceněna jako osobnost neziskového sektoru Karlovarského kraje.

V kostce jsem tímto poukázala na její práci a úspěch. Na svojí vedoucí jsme velmi pyšné.

Tím jsem vám opravdu stručně představila paní Libušku, její částečnou práci vidíte a máte možnost posoudit půvab krajky a její místo v našem životě. Krásu, která probouzí naší fantazii.

Libušce a všem krajkářkám přeji, ať se vám děvčata nitky života v tomto roce i dalších letech kroutí jen do krásných vzorů.

 

 

V Chebu, 26.6.2017

Alena Váňová

14.07.2017
 
 

Výroční členská schůze


Shrnutí aktivit krajkářek za  r. 2016 a plán akcí na r. 2017 jsme učinily v sobotu

14. 1. 2017 na výroční schůzi spolku.

 

Tentokrát bylo toto setkání pro nás o trochu  slavnostnější, neboť jsme si také připomněly 10. výročí založení spolku.

Sami pro sebe jsme si po ukončení oficiální části uspořádaly „módní přehlídku“.

Zde jsme byly sami sobě modelkami. Poznávaly jsme krajky, které v průběhu let spolkových setkávání vznikaly jako módní doplňky pro nás samotné, avšak časem zůstaly u každé z nás v šuplíku a tak méně na očích.

Užívaly jsme si pochval krajkářky krajkářce nad nápady- výrobky, které zde byly prezentovány. Vzpomínky, dobrá nálada, káva, čaj a napečené dobroty dodaly svátečnějšímu setkání tu správnou tečku.

Děkujeme vedení Krajské knihovny, že jsme mohly v těchto prostorách strávit příjemné sobotní dopoledne.

 

E.K.

17.01.2017
 
 
15.12.2016
 
 

Krajkové zvonění v Nejdku


Krajkové zvonění v Nejdku.

 

Vernisáží dne 11. 11. 2016 v Městské knihovně Galerie @ zahájila skupina krajkářek ze Spolku Krušnohorská krajka, pod vedením p. D. Málkové další z řady výstav paličkované krajky.

 

Již samotný název napovídá, jaké krajky zde mohou uvidět návštěvníci knihovny i fanoušci paličkování.

 

Na tak malém prostoru se sešlo větší množství zvonků a zvonečků a každý je jiný. Zveme vás, přijďte se podívat a zároveň si tak trošičku přivolat vánoční čas, na který se těší každý z nás.

 

E.K

19.11.2016
 
 

Vernisáž v Krajské knihovně v Karlových Varech – Dvorech 8.11.2016


 

V úterý 8.11.2016 byla v Krajské knihovně v Karlových Varech – Dvorech zahájena naše spolková výstava „Krušnohorská paličkovaná krajka“.Před slavnostním zahájením výstavy jsme celé odpoledne, jako každý rok, paličkovali ve vstupní hale krajské knihovny, aby návštěvníci knihovny viděli nejen hotové krajky, ale také to, jakým způsobem krajka vzniká.

 

Na výstavě jsou většinou krajky, které se v českém Krušnohoří paličkovaly od konce 19. století. Téměř všechny krajky jsou rekonstrukce starých vzorů, jež upaličkovaly členky spolku.

 

Výstavou jsme sobě i veřejnosti připomněli 10. výročí založení Spolku Krušnohorská krajka. (M.V.)

19.11.2016
 
 

Krajkářské sympózium


Abertamy 19. 8. – 26. 8. 2016


Rok se s rokem sešel a krajkářky z našeho spolku opět paličkovaly v Abertamech.

 

Téma letošního týdenního workshopu jsme zvolily „Vláčková krajka“, který probíhal v Zenkerově vile pod taktovkou Marušky Vránové a dále dvoudílný výukový kurz „ Restaurování krajek a jiné fígle“ v Abertamské chatě. Tento kurz nám odpřednášela naše členka Evička Plesníková z Aše, odborník na restaurování textilií. O toto nové téma v našem spolku byl veliký zájem. Osmnáct z nás získalo informace, které nám práci s krajkou skutečně ulehčí a strach z restaurování či oprav potrhaných historických krajek už pro nás není na místě.

 

Letos se konalo po roční přestávce také Řezbářské sympozium s tématem „Já“, kde si každý řezbář zvolil pro svou práci vlastní téma.

 

Stravování v hotelu Sport bylo opět vynikající a počasí bylo přímo exportní – bezmráčkové nebe, sluníčko a letně teplo.

 

Týden se vydařil, báječná nálada, spousta upaličkovaných krajek i uspokojení při pátečním zakončení tohoto Workshopu………….a to nejen z předávání soch, ale i my krajkářky jsme měly pro starosty obcí „Spolku Bystřice“ dárek – dečky, tentokrát byly kulaté.

 

Děkujeme městu Abertamy za podporu a tradičně vlídné přijetí.

 

EK

07.09.2016
 
 

Křehká krása 2016 - Jablonec nad Nisou


Sobotní výlet 13. 8. 2016 – Křehká krása 2016.


Již pátým rokem proběhla ve městě Jablonec nad Nisou akce „Křehká krása“, kde se představují výrobci skleněných výrobků – šperků, bižuterie, vánočních ozdob.

Byla to báječná příležitost vidět, jak a kde všude se dá tato skleněná krása používat. Dokladem byly vystavené exponáty, prodejní šperky, doplňky, zdobené společenské šaty či praktické věci.

Tato akce byla výbornou příležitostí pro krajkářky nejen jako téma společného výletu, ale také příležitost vidět skleněnou krásu tak trochu jinak.

Především jsme do Jablonce jely za další inspirací pro naše vlastní tvoření.

Stánků v areálu EUROCENTRA, kde tato akce probíhala, bylo hodně. Expozice v Muzeu skla a bižuterie nás překvapila. Kulturní program nabízel poslech hudby a módní přehlídka byla důstojnou tečkou za tím, jak umí být lidé nápadití a tvořiví.

 

Domů jsme si každá odvážely nejen korálky a komponenty pro vlastní tvorbu, ale také radost z příjemně prožitého dne. V autobuse nás zdobily náhrdelníky, náramky a plány, co tvořit ze zásob ukrytých v kabelkách.

………..jak to vidíte milé krajkářky, pojedeme příští rok zase?                                                   (EK)

14.08.2016
 
 

Benefiční odpoledne pro Vašíka 18.6.2016


Benefiční odpoledne pro Vašíka


V sobotu 18. června 2016 se na Velkém Rybníku konala benefiční akce pro Vašíka, Hlavním pořadatelem bylo město Hroznětín.
V našem stánku (Spolku Krušnohorská krajka) se prodaly krajky bez 18 korun za 6 000 Kč. Velký dík patří všem krajkářkám, které krajky věnovaly a také těm, které je celé sobotní odpoledne nabízely a nakonec i prodaly. Celá částka se přidala k vybranému vstupnému a dalším darům a Vašíkovi to zaplatí část speciální léčby ve slovenských lázních. (M.V.)

28.06.2016
 
 

Chebské krajkářky pro FIJO 2016


Chebské krajkářky pro FIJO 2016


- již po tři ročníky mezinárodního festivalu mládežnických dechových orchestrů FIJO,

připravují krajkářky, členky Spolku Krušnohorské krajky Karlovy Vary, pod vedením pí. Libuše

Fajtlové v Chebu, pro zúčastněné orchestry ve spolupráci s odborem školství a kultury,

paličkované motivy spojené s dechovou hudbou a městem Cheb – např. houslové klíče s

holubicí, logo festivalu, chebský hrad s dechovými nástroji apod. Tento rok to bylo 19 ks

krajek. Krajky jsou součástí nevšedních pamětních listů - dárků, věnovaných městem všem

orchestrům při ukončení festivalu.

A tak aktivní krajkářky propagují a oživují svými paličkovanými krajkami řemeslo staré

v Krušnohoří více než 450 let po celé Evropě. Do konce května probíhá výstava krajek

s jarními motivy v Infocentru Cheb.

 

 

V Chebu, dne 11. 05. 2016

Zapsala: Alena V á ň o v á

18.05.2016
 
 

Chebské krajkářky


Lednový výlet vlakem do Aše dne 21.1.2016


V souvislosti s ašskou tratí si nejprve připomeneme historické datum a to den 13.12.2015, kdy byl opět zahájen nepřetržitý provoz osobní železniční dopravy spojující města Cheb – Aš s bavorskými městy Selb, Rehau a Hof, což je vnímáno, jako pád posledních zbytků „ železné opony“ na Ašsku. Osobní přeprava byla ukončena v dobách totality, jako odpověď na přejezd tzv „vlaku svobody“ do Selbu v r. 1951.

 

Ve čtvrtek 21.1.2016 jsme konečně realizovaly dlouho plánované společné setkání chebských a ašských krajkářek v Aši.

 

Z Chebu jsme odjížděly vlakem v 13,37 h. v počtu 4 žen. J. Drahoňovská, Bl. Štogrová, B.Štefanová, A.Váňová. Z výletu se na poslední chvíli omluvila B.Vávrová, která musela narychlo dokončit náročný úkol, vyplývající z její funkce ve Svazu žen. /Inventury/

 

Počasí se ten den vydařilo přímo v ladovské zimní nádheře. Ve vytopeném vláčku jsme pozorovaly oknem zasněženou zimní krajinu a než jsme se nadály, byly jsme v Aši na hl. nádraží, kde jsme si přestoupily do motoráčku a pokračovaly v jízdě do stanice Aš – město. Zde nás očekávala Hanka Jánská. Po srdečném přivítání jsme se vydaly pěšky s vyhýbáním se před padajícími rampouchy do městské knihovny na prohlídku výstavky nitěných kouzel, kterou vytvořila děvčata z Aše pod názvem Paličkovaná krajka nejen pro čas vánoční. Zde jsme načerpaly energii a motivaci pro další tvorbu krajek. Také se tu připojila k naší skupince Evička Plesníková se svojí dcerkou Freyeou a sestrou. Dále přišla Jiřinka Palátová. Fotodokumentaci pořizovala Hanka s Blankou nebo místní knihovnicí. Po prohlídce krajek, jsme se vydaly zasněženým městem do restaurace U třech lipanů.

V restauraci nás již očekávala další ašská krajkářka Stáňa Moudrá. Celkem nás bylo i s malou Freyeou 10 a tak naše „ výjezdní zasedání“ - mohlo být zahájeno objednávkou občerstvení pro zahřátí a povznesení nálady všech přítomných. V programu jsme zavzpomínaly na různé společné akce, dovolené, pohovořily o své práci a starostech všedních dní, pořídily fota a dvě nádherné hodiny uběhly jako voda v potoce. Musely jsme se rozloučit a vydat se směrem k nádraží. Při svitu lamp a měsíce jsme byly na stanici, co by dupl a tak jsme ještě asi čtvrt hod. čekaly na motoráček, který nám odjížděl v 17,44 h. Asi s 5minutovým zpožděním jsme přijely do Chebu a dorazily své chuťové buňky.

 

Finální Energií Regenerovanou Naší Erotickou Touhou po domově. / Vysvětlivka- Fernet/

 

Škoda jen, že se nás sešlo na výletě z celkového počtu krajkářek tak málo. Výjezdní zasedání se líbilo všem přítomným a tak ho budeme muset co nejdříve zopakovat.

 

V Chebu dne 22.1.2016

Zapsala: Alena Váňová

25.01.2016
 
 
15.12.2015
 
 

Poděkování Lomnických paličkářek


Mladé začínající paličkářky děkují paní Ing. Kateřině Adamcové BARKONIE.cz za vánoční dárek = spoustu kilometrů barevných nití na paličkování.
Naše paní učitelka Libuše Šťovíková měla „zamlžené brýle“, když říkala: „...za 29 let ve školství se mi nestalo, že by někdo přispěl jen tak a dobrovolně na dobrou věc.
Určitě se podělíme o zážitky a krásu upaličkovanou z barevných kilometrů nití od firmy Barkonie.cz.
MOOOC DĚKUJEME JEŽÍŠKU BARKONIE.cz
Lomnické paličkářky
14.12.2015
 
 

Článek pro Radniční listy


První pololetí roku 2015 a prázdniny chebských krajkářek

 

Každé pondělí jsme se scházely v Klubu důchodců na Evropské třídě. Zúčastňovaly jsme se různých akcí, kde jsme předváděly paličkování krajek. Paličkovaná krajka je dnes nejčastěji zhotovovanou krajkou, používá se na zdobení oděvů, oděvních doplňků, ale také jako bižuterie. Dříve se tato technika používala jako ozdoba na okraje látek, oděvů, ale i na zkrášlení stolního textilu.

Pravidelně se zúčastňujeme akcí pořádaných Lázněmi a.s. ve Františkových lázních. V Chebu se prezentujeme na velikonočních a vánočních trzích v Muzeu. Jedenkrát ročně vystavujeme své výrobky v Turistickém infocentru na náměstí v Chebu.

Spolupracujeme se středisky v Aši, Kynšperku, Sokolově, Ostrově, Chomutově a Karlových Varech. V těchto střediscích se aktivně podílíme na prezentaci paličkovaných krajek. Jedna z posledních akcí se konala v Ostrově, zde jsme "oživovaly" olejem malované obrázky pana Macháčka. Zúčastnily jsme se společné práce pro německou továrnu na výrobu nití v Oederamu. Paličkovaly jsme čtverce (kachle), kterých se na výstavě sešlo přes 1500. Navštěvujeme výstavy v příhraničních oblastech Německa – Oberwiesentahlu, Schönecku a Annabergu.

Na konci prázdnin, na soustředění krajkářek karlovarského kraje v Abertamech, jsme prošly výukou historické belgické krajky. Toto sympozium mělo téma „Můj polštářek“. V závěru kurzu se konala v Zenklově vile výstava upaličkovaných krajek a polštářků.

Velkým zážitkem pro nás byla prohlídka národní kulturní památky dolu Mauritius, kde se těžil cínovec.

Naší činnost zahájíme v druhém pololetí letošního roku 5.října ve 14 hodin opět v Klubu důchodců na Evropské třídě. Je nás 22 a rády přivítáme nové zájemce i z řad mládeže..

17.09.2015
 
 

6.letní setkání krajkářek v Ostrově


Trochu opožděná minireportáž

 

6.letní setkání krajkářek a dalších řemesel letos proběhlo 1. srpna opět v Domě kultury v Ostrově. Sešlo se nás asi 60 předvádějících. I návštěvníků z řad veřejnosti přišlo hodně.

Setkání bylo tradičně perfektně připraveno, byly vytištěné moc pěkné plakáty, vyšel text v Ostrovském měsíčníku, každý účastník dostal jako upomínku na letošní setkání hvězdičku – podložku pod hrneček, bylo i tradičně dobré občerstvení.

Velké poděkování za všechno, i za to, co jsem ještě nevyjmenovala (dobrá nálada, milé prostředí, příprava a úklid místností, …), patří Janě Dvořákové a Aleně Lněničkové, neboť celá organizace je jen na nich dvou.

Ještě jednou: „Děkujeme.“ Za spokojené účastníky setkání Marie Vránová.

11.09.2015
 
 

120 let Plešivecké rozhledny


Oslavy 120 let Plešivecké rozhledny 29. 8. 2015


Poslední prázdninový víkend několik z nás představilo paličkování na Plešivci, řezbáři p. Nekola i p. Lain nabízeli svá řezbářská dílka a p. Mikschiková prezentovala své krásné obrázky na skle.

Atrakcí pro  turisty byli především účastníci oslav v dobovém oblečení,  ukázky  záchranných prací při nehodě na lanovce i soutěž na naučné „ Stezce Krušnohorských pověstí „ pro děti i dospělé.

Malý návštěvníci zde mohli nakrmit ovečky, kozy i malého divočáka a mohli jste se vozit a nostalgicky vzpomínat při projížďce po okolí dobovým autobusem z r. 1961.

Slunné počasí nám přálo, ve stánku s občerstvením nám chutnali nejen klobásy, ale i borůvkové knedlíky. Akce byla půvabným zakončením prázdnin.

31.08.2015
 
 

Krajkářská dovolená - Abertamy


Krajkářská dovolená - Abertamy – od 14. 8. – 21. 8. 2015


Letošní setkání krajkářek OSKK Karlovy Vary bylo bez účasti řezbářů, takže atmosféra byla přece jen jiná, bez chlapů. Celý týden nám pršelo a to nás přimělo aktivně pracovat a plnit náročné úkoly naší lektorky Marušky Vránové.

Paličkovaly jsme v Zenkerově vile , ubytované jsme byly opět v Abertamské chatě, kde jsme snídaly a večeřely. Obědy nám připravovali v restauraci Sport. Všechny služby byly perfektně zajištěny.

V Abertamech se vystřídalo během týdne asi 35 kajkářek z Karlovarského kraje, dále z Chomutova , i z Německa. Naše krajkářské symposium měla letos téma „Můj polštářek „ .

Učily jsme se paličkovat belgickou historickou krajku + současné řešení rohů této krajky . V závěru týdne byla uspořádána výstava našich krajek a polštářků, na kterou zval veřejnost plakát vyvěšený po celých Abertamech.

Velkým zážitkem pro nás byla prohlídka národní kulturní památky dolu Mauritius, kde se těžil cínovec.

 

Cheb, 22.8.2015, zapsala Alena Váňová

31.08.2015
 
 

Předprázdninové posezení v Kynšperku


Nastal čas dovolených pro oddych a načerpání nových sil do další práce. Naše poslední posezení klubu Palička v příjemném prostředí restaurace "Slunečnice" v Kynšperku nad Ohří  s dokončenými panenkami.

Za klub Palička přeji všem kolegyním a kolegům hezkou dovolenou.

Katy Studeničová

26.06.2015
 
 

Reportáž v Sokolovském deníku


Paličkování není jen o zábavě, jsou to hodiny precizní práce

Sokolov - Pečlivost, trpělivost, úcta k sobě a k práci ostatních lidí, tak zní heslo všech paličkářek

Děti si vyzkoušely techniku pískování, která je vhodná i pro hyperaktivní a autistické děti.

Preciznost a trpělivost jsou základní vlastnosti všech paličkářek, které tráví hodiny se svými paličkami. Každý rok se schází, aby si předaly své zkušenosti. Stejně tomu bylo i v sobotu v sokolovském domě dětí a mládeže.

V místnostech panoval naprostý klid, pohoda a dámy si předávaly rady, jak vyrobit hvězdu co nejpečlivěji. Právě hvězda byla totiž předlohou víkendového setkání. Přijely paličkářky z několika měst. Tradičně z Prahy, Karlových Varů i Chebu. Takzvané lístečkování je jednou z nejoblíbenějších akcí na Karlovarsku. „Scházíme se pravidelně dvakrát do roka. Na podzim a na jaře. Nesoutěžíme mezi sebou, naopak pomáháme jedna druhé, je to moc příjemné setkání, plné historek a odpočinku," říká paličkářka Květa Fritschová.


Jako zpestření celého dne si připravila členka sokolovského klubu Libuše Šrajdrová aktivitu zvanou pískování. Vzhledem k tomu, že akce byla veřejnosti přístupná, usedli návštěvníci, převážně děti, právě k pískování. Technika suchého malování oslovila i ty nejmenší děti, s pískem strávily hodiny. „Naše dcera málokdy u něčeho vydrží, jsem mile překvapená. Písek je pro děti velkou zábavou, jsou pečlivé a mohou tvořit obrázek podle sebe," říká maminka Jana Tichá, která navštívila s dětmi dům dětí. Libuše Šrajdrová popisuje hru s pískem jako hru, kterou lze využít i pro autistické i hyperaktivní děti, podle ní vydrží u pískování hodiny.


„Děti dostanou do ruky šablonku a barevný písek. Odloupávají jednotlivé kusy šablonek, které pak vysypávají pískem. Mají volné ruce ve výběru barev. Záleží na nich, jakou zvolí, jsou to zkrátka pískové omalovánky. Technika není náročná a děti od čtyř let si s ní snadno poradí. Doporučuji pískování například hyperaktivním dětem, které u ničeho nevydrží," dodala Šrajdrová.

 

Autor: Klára Čurlinová

 

Zdroj: http://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/palickovani-neni-jen-o-zabave-jsou-to-hodiny-precizni-prace-20150504.htmlZdroj: http://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/palickovani-neni-jen-o-zabave-jsou-to-hodiny-precizni-prace-20150504.html
05.05.2015
 
 

9. lístečkové setkání v Sokolově


9. lístečkové setkání v Sokolově


se uskutečnilo ve dnech 1. až 3. května 2015. Zúčastnily se ho krajkářky našeho sdružení a velké zastoupení měly i pražské krajkářky, hlavně z klubu Inspirace.

V pátek (i v sobotu) probíhal kurz „Krajka Mimosa, krajka ze čtyř párů“, který vedla J. Šochová a začaly se paličkovat lístečky pro tradiční lístečkovou štafetu. V hale Domu dětí a mládeže v Sokolově, kde se akce každoročně koná, si každá skupina krajkářek připravila panel se svými krajkami. Téma letošního setkání bylo „Hvězdy a hvězdičky“, takže na výstavních panelech se objevily hlavně hvězdy různých velikostí, tvarů a barev. Ale k vidění byly i další krajky, které pilné krajkářky v minulém roce upaličkovaly

V sobotu probíhaly další kurzy. Tvoření pískových mandal, keramika točená na hrnčířském kruhu, hvězda paličkovaná technikou milánské krajky. Alena Lněničková batikovala hedvábné šátečky.

Sobota je také dnem, kdy se veřejnost může přijít podívat na naše vystavené a právě vytvářené práce.

Páteční i sobotní večer se povídalo, povídalo a při tom zase pracovalo.

V neděli některé krajkářky odjely auty do Oberwiesenthalu, horského městečka v Sasku, ležícím hned za hranicemi u Božího Daru. Probíhaly tam krajkářské slavnosti pořádané místními krajkářkami. Nejvíce nás zaujala výstava paličkovaných motýlů, kterých bylo přes 700, každý jiný a každý pěkný.

Velké poděkování za opět zdařilý pohodový, ale i pracovní víkend patří všem sokolovským krajkářkám a jejich vedoucí Libušce Šťovíkové, které celé setkání připravily, upekly a uvařily dobroty a vše výborně zorganizovaly. (M.V.)

05.05.2015
 
 

Kraslice v Kraslicích


V sobotu 21.3.2015 - první jarní den,  jsme se byli podívat na akci "Kraslice v Kraslicích" .
Vzhledem k tomu, že to byla též jedna z pravidelných sobot  setkávání krajkářek v Kraslicích, přijelo i několik dalších  krajkářek z Německa. Akce " Kraslice v Kraslicích "  samozřejmě v jarním duchu a společné setkání bylo opět moc fajn. Naše členka Boženka Havlíčková důstojně reprezentovala na výstavě a předváděla techniku " drátkování vajíček " . Pod ošatkou vajec představila  svou dečku z šité krajky. Obdiv k její trpělivost - vznikala téměř dva roky.
Část z mnoha zdobených  kraslic vidíte  v příloze. Je to malý přehled  rozmanitých technik, tak jak je  umí  ruce našich předních uměleckých mistrů z celé republiky.

EK

22.03.2015
 
 

Ocenění naší skromné kolegyně Inge Silvové


Ocenění naší skromné kolegyně Inge Silvové.

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/150303-Soutez.aspx

22.03.2015
 
 

Olej a krajka


V pátek 20.3. byla zahájena výstava Olej a Krajka  v Ostrově.

Na vernisáži se nás sešlo opravdu dost a ta se nesla  ve  velmi příjemné atmosféře.

Po zahájení byla slyšet  chvála na vystavené exponáty. Těch se sešlo opravdu hodně, velmi nápadité.

Původní záměr - překvapit p. Macháčka a ukázat mu, co vše  s jeho obrázky a abstrakcemi krajkářky vykouzlily, se podařilo.  Při jeho povídání o  jeho tvorbě a toho , co je na výstavě k vidění - byl velmi dojat a šťasten. ( ... my také)

E.K.

22.03.2015
 
 

Pavučinová krása


V sobotu 28.2.2015 uvedla ČT2 v pořadu Folklorika dokument o paličkované krajce Pavučinová krása - Příběh paličkované krajky z Pošumaví (2013)

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/

04.03.2015
 
 

Prosincová výstava Alenky Váňové


 

Jak jsem přišla ke krajce a paličkování.

Bylo to v r. 2005 na podzim, kdy vyšel článek o Libušce Fajtlové a paličkování v Chebu.

Došla jsem do Klubu důchodců, že bych to ráda zkusila a už jsem byla lapená. Zalíbilo se mi to a v březnu 2006, kdy jsem šla do důchodu, jsem již patřila mezi chebské paličkářky a v témže roce jsem se stala i zakládající členkou Občanského sdružení krušnohorská krajka, zde v Karlových Varech. Tím jsem si našla nového koníčka, který mne těší a zaměstnává.

Krajka, jako písmo se stále mění a za dobu 450 let prošla různými změnami, vývojem, slávou i zavržením. Po staletí však zůstává nezměněno to nejdůležitější - šikovné ruce, chuť a trpělivost! Naučit se paličkovat je běh na dlouhou trať. A jako se nelze učit cizímu jazyku bez poslechu, tak se nedá učit krajkám bez dobrého učitele a bez kolektivu stejných nadšenců. A že je nás už dost!

Musím zde poděkovat: Libušce Fajtlové, Jarce Rosolové, Hance Jánské, Jitce Procházkové, Marušce Vránové a dalším, které mně v tomto náročném řemesle stále učí a motivují.

Nechci zde hovořit dlouho, ale považovala jsem za nutné vyjádřit svůj vztah ke KRAJCE.

Nejlépe definovala krajku Marie Kubátová v pohádce "Slaměná Mařena":

"Vidíš - není to nic než díra lapená do nitě, jak ptáče do sítě a jaká je to krása. Vokno tady není víc než nic ve zdi a vidíš tím do nebe, řekla bílá kmotra. Naučím tě lapit nic do nítě.

Prázdnýho nic má i chudák habaděj. Když mi z lapanejch děr uděláš kráhel, bude to i tvoje bohatství. Ale, kde vzít nitě na parádní vokruží? starala se Fána. Mařena dejchla slaměnou hubou zpod plachetky na vokno. V tu ránu se roztáhl po skle damašek, tak herbávný krásy, že by se ani faktor nedoplatil. Vodpáráš z mojí ledový výšivky na vokně nit. Polapíš do nitěnýho voka kus sprázdnoty a vedle zas, seřadíš díry v maršparádu a máš krajku....

Pohádku neznám, ale ráda bych si jí jednou přečetla, až jí seženu.

Říká se, že žijeme dokud něco tvoříme. A já to vidím takto:

" Paličky hodím sem, paličky hodím tam, až je pěkně rozkmitám. A již vidím na podvinku, jak se nitě mění v krajku, ze které radost mám. Mnohdy říkají mi přítelé a známí, co se tolik hodin nad herdulí hrbím, co pak s tím vším, když to jen do šanonu hodím? Někdy stačí chvilička pouhá a již vznikne touha, vytvořit něco pro radost, dokázat, že to umím, nejen sobě, ale i těm druhým, aby přede mnou smekli a dojetím z té krásy změkli."

Závěrem chci ještě poděkovat Táně Pačískové a celé knihovně za přípravu výstavy a vernisáže, výboru OSKK za to, že mně umožnil tuto výstavu uskutečnit. Všem přítomným děkuji za podporu a zájem o moje práce a velice si toho vážím.

15.01.2015
 
 

Rok chebských krajkářek


Co jsme dělaly v roce 2014

V roce 2014 jsme v lednu paličkovaly krajky do tomboly chebské policie a hasičů.Zúčastnily jsme se velikonočních akcí v chebském muzeu a Františkových Lázních. V červnu jsme byly na Patafestu , kde jsme předváděly paličkování a účastníci měli možnost seznámit se s výrobou krajek. Získaly jsme 7 certifikátů za účast v akci „Vamberská krajka – vytvoření českého rekordu při zhotovení krajkového závěsu, kterého se zúčastnilo 259 krajkářek. Pro letošní FIJO jsme upaličkovaly 11 houslových klíčů a 11 lesních rohů, krajky byly použity jako upomínky na pobyt v Chebu. Ve Vamberku jsme vystavovaly na republikové výstavě „ Chebskou architekturu“, která se setkala s velkým ohlasem (původně paličkována k výročí 950 let města Chebu). V Infocentru byla v červenci výstava 15 krajkářek na téma „ Žena v krajce“. V srpnu se 6 členek zúčastnilo společné akce s Občanským sdružením krušnohorské krajky, kde se naučily novou techniku paličkování ( tzv. ruskou krajku). V září jsme se podílely na akci benzinové stanice AGIP – pro školáky s názvem „Hurá škola“.

V září jsme byly paličkovat na chebském hradě na akci „Seznamte se“. Pro Františkovy Lázně jsme se zúčastnily podzimních a Martinských trhů . Muzeum Cheb pořádalo v Milíkově akci „ukázky řemesel“, té se spolu s lektorkou zúčastnila nejmladší naše členka – 11.letá Adélka.

Společně s krajkářkami z karlovarského kraje se zúčastnilo 6 našich členek zájezdu do Valašského Meziříčí na krajkářské trhy.V prosinci naše členka Alena Váňová instalovala výstavu svých krajek v karlovarské knihovně. Výstavu lze navštívit do konce prosince. Poslední dvě akce byly v prosinci a to v městském muzeu na vánočních trzích a 6. prosince na české škole VOŠ pořádala Jarmark radosti, což je akce převážně určená pro postižené občany.

Mimo tyto konkrétní akce jsme spolupracovaly s krajkářkami celého karlovarského kraje a s chomutovským muzeem, navštívily jsme výstavy Kynšperku, Sokolově a v Karlových Varech. Tam jsme zapůjčily nebo vystavovaly.naše výrobky. Přispěly jsme svými výrobky i na akce v Německu – krajka pro Barbaru Uthmann k 500 výročí narození a akce továrny na výrobu nití v Ooderanu.

Při předvádění kontaktujeme návštěvníky a tak se nám podařilo získat 3 dívenky, které už chodí paličkovat do KD. Na jaře o nás napsala redaktorka Živého Chebska reportáž a naše společná práce byla otištěna v časopisu Krajka.

Děkujeme MěÚ a pracovnicím odboru sociálních věcí a zdravotnictví, které nám umožňují scházet se v tomto prostředí.

17.12.2014
 
 

12.Valašský krajkářský a řemeslný trh


12. Valašský krajkářský a řemeslný trh ve Valašském Meziříčí.


Ve dnech 21-22.11 2014 jsme zorganizovaly zájezd na téměř druhý konec republiky.

Osvědčený tandem – cestovní kancelář Aš tour poskytla autobus a OSKK doplnilo účastnice – krajkářky. Po oba dva dny počasí přálo, harmonogram zájezdu se dařilo časově dodržovat.  Nálada byla jako vždy skvělá. No jak by ne, když jedou samé pohodové bytosti.

Dle programu jsme navštívily v pátek milou výstavu Valašského krajkářského a řemeslného spolku, a těšily jsme se na Valašský krajkářský a řemeslný trh.  Zde bylo opravdu se na co dívat, co obdivovat.

Sobotní exkurze ve Světě kamenů, řádně provětrala naše peněženky. Samozřejmě, že ke vší spokojenosti všech zúčastněných. Škoda jen, že nešly pořídit fotografie se zvukovým záznamem. Do krátkého zastavení v Kroměříži se vešla malá prohlídka historického Velkého náměstí a dobrý oběd.

Příznivým zjištěním z tohoto výletu je fakt, že máme nejen dostatek inspirace, ale i potřebného materiálu. Tak mohou vznikat další nová díla i dílka našich krajkářek. Nejen paličkované krajky, ale jsme zdatné i v drátování, frivolitkování, patchworku.  Výlet se vydařil, počkejme si tedy na výsledky.

EK

02.12.2014
 
 

Výstava paličkované krajky v Kynšperku nad Ohří


Výstava paličkované krajky v Kynšperku nad Ohří


Dne 7. 12.2014 v 17:00 byla zahájená naše již třetí výstava pod názvem " Krajkové snění a jiné podzimní a zimní dekorace".

Výstava byla úspěšná -  dokazuje to velká návštěvnost a uznání nejen od obyvatel našeho malebného městečka, ale i od cizích návštěvníků.

Své práce předvedly nejen paličkářky, ale i další členky našeho klubu Palička, které se věnuji jiným výtvarným technikám.

Naše práce je úspěšná také proto, že nás spojil stejný zájem a postupně se z nás staly přítelkyně.

Poděkování patří nejen těm, kteří nás přišli podpořit, ale také  vedení města za vstřícný přístup.


K.Studeničová

02.12.2014
 
 

Krušnohorská krajka v časopise


Pravidelné čtenářky časopisu Krajka jistě není třeba upozorňovat, ale ti z vás kteří to ještě nevíte.

V posledním čísle časopisu Krajka (3/14) na straně 10, je malý článek o účasti našeho sdružení Krušnohorská krajka na letošních Krajkářských slavnostech ve Vamberku, s názvem Historické krušnohorské krajky.

11.11.2014
 
 

Co jsme dělaly a co nás čeká v Chebu


Co jsme dělaly a co nás čeká:

 

 

V červenci jsme realizovaly výstavu „ Žena v krajce“, vystavovalo 15 účastnic klubu chebských krajkářek.


 

Jednotlivé akce :

6. 9.             Hurá škola – pořadatel – AGIP (benzinová pumpa)

12. a 13. 9  Seznamte se – pořadatel - KDDM K.V. – na hradě v Chebu

13. a 14. 9. Podzimní trhy – pořadatel Lázně Fr.L. – Glauber

27. a 28. 9. Václavské trhy - pořadatel – Lázně Fr.L. – Glauber

13. 9.          Staročeská řemesla – Milíkov – pořadatel – Městské muzeum Cheb

 

 

14 krajkářek odeslalo „kachle“ do Oederau

 

 

Co nás čeká :

8.,9.,10.a 11.11.   Martinské trhy v Glauberu

22. a 23. 11.        Freefler Market – KC Svoboda Cheb

29.11.                  Vánoční trhy v Mě Muzeum Cheb

6.12.                    Jarmark radosti v (české škole) akce VOŠ Cheb

 

 

vernisáž výstavy Aleny Váňové v knihovně v K.V.

 

 

 

08.11.2014
 
 

Paličkování s Ivou Proškovou v pořadu "Na špacíru"


Pořad "Na špacíru" představil umění paličkování s paní Ivou Proškovou.

Publikováno 23. 10. 2014


http://youtu.be/xhALYaaOsRM

 

04.11.2014
 
 

VIII.Lístečkové setkání


Podzimní víkend 24. – 26. října 2014 strávily kreativní paličkářky v DDM Sokolov.

Téma letošního již VIII. LÍSTEČKOVÉ SETKÁNÍ bylo „Ruská krajka ze dvou párů“.
Na kurz bylo předem přihlášených 22 krajkářek, ale výměny krajkářských zkušeností se zúčastnilo mnohem více zájemců i z řad veřejnosti, která se přišla podívat na výstavu krajkářských pokladů.


Lektorky Ivanka Špundová a Mgr. Maruška Vránová poctivě dohlížely i na tradiční lístečkovou štafetu,
která od roku 2008 má 2 198 upaličkovaných barevných lístečků a celkem měří již 25,79 m.

Těšíme se na další paličkované setkání 1. – 3. května 2015 na téma „Hvězdná obloha“.

03.11.2014
 
 

Výlet do Oederanu


Oederan –výlet do textilní továrny za paličkovanými kachlemi.

 

Tento výlet byl zorganizován na základě probíhající akce, kterou vyhlásila německá továrna na výrobu nití - ARTEFIL. Požadavek zněl: upaličkovat čtverec „KACHEL“ o velikosti 15x15 cm, s tím, že středový motiv si určí každá paličkářka sama. Zhotovené kachle budou našity na textilní pásy a budou vystavovány se záměrem propagovat firmu ARTEFIL. Na 13. 9. 2014 připravilo vedení firmy ARTEFIL malou oslavu u příležitosti oslav 20 let nového provozu firmy.


Paličkářky z našeho spolku tato výzva zaujala. Ve spolupráci OSKK, Chomutovskou sekcí a Partnerským spolkem Litvínov se za tři měsíce (od 07/2014) od vyhlášení akce podařilo upaličkovat přes 100 „KACHLÍ“, které byly do Oederanu zatím doručeny. Pro velký zájem krajkářek vidět Kachle hotové PhDr. Marie Svačinová z Partnerského spolku z Litvínova připravila zájezd se zajímavým programem.


V program byla zahrnuta komentovaná prohlídka městem s návštěvou muzea, exkurse textilní továrny a k vidění byla výstava upaličkovaných KACHLÍ. Ve firmě nás přivítal osobně ředitel závodu a informoval o tom, že k datu 13. 9. 2014 bylo upaličkováno a zasláno firmě ARTEFIL přes 1500 kachlí. Z toho jen za naši skupinu z Čech více než 100 ks. Z úst ředitele jsme slyšeli nejen poděkování, ale též jeho radost, že jsme na tuto výzvu takto reagovaly. Celkové množství kachlí jsme si pohromadě neuměly představit. Až pořízené fotografie dokládají tu krásu a rozmanitost co vše se do rozměru 15 x 15 dá upaličkovat. Jedním slovem ……….…NÁDHERA.


Městečko Oederan je krásné, upravené, muzeum má bohatou expozici a park s miniaturami slavných staveb Krušnohoří, které jsme také navštívili nás překvapil - velkým počtem věrných kopií.


Výlet se prostě vydařil.

EK

16.09.2014
 
 

Řezbářské sympozium a paličkování Abertamy 2014


Řezbářské sympozium a paličkování v Abertamech

18.8- 22.8.2014


Letošní  týden paličkování v Abertamech začalo pro nás již v pátek 15.8.2014. Naše členka Ivanka Špundová připravila pro krajkářky třídenní kurz nové krajkářské techniky:„ Ruská krajka ze dvou párů“.

Výukového kurzu se zúčastnilo celkem 18 krajkářek a učily jsme se nové vzory a nové rafinovanosti, které tato paličkovaná krajka ukrývá. Na upaličkování této krajky nám stačily dva páry paliček a základ krajky tvořily lístečky a řetízek.

Kurz probíhal v prostorách nádherné Zenkerovy vily, která má pro nás své neopakovatelné kouzlo. Atmosféra a prostředí zde je velmi příjemné, a tak se paličkovalo s velkou chutí. Na závěr kurzu získala každá účastnice certifikát o absolvování tohoto kurzu.


Řezbářské sympozium, které začínalo v pondělí 18.8.2014, mělo pro letošní rok téma: „Za sebe-za všechny“, krajkářky měly své téma již od  loňského roku: Stříbrné Krušné hory. A tak na páteční výstavě krajek bylo možno ve stříbře vidět nejen postříbřené stromy, květiny, ale také „ Abertamské hvězdné nebe“ a výsledky třídenního kurzu – různé typy vzorů „Ruské krajky ze dvou párů“.


Vzhledem k tomu, že je Řezbářské sympozium podporované pravidelně z projektu obcí Bystřice, připravily krajkářky na páteční slavnostní předávání soch malé překvapení.

Letošní rok byl v pořadí již šestý ročník. Svazek obcí Bystřice sdružuje šest obcí (Abertamy, Hroznětín, Merklín, Horní Blatná Pernink a Potůčky). Krajkářky ze spolku OSKK upaličkovaly šest různých deček a každá z těchto obcí byla touto krajkou obdarována. Spolek Občanské sdružení Krušnohorská krajka děkuje všem starostům za to, že nás na tomto sympoziu každým rokem podporují a vytváří příjemné podmínky pro zdárný průběh tohoto sympozia. Především tímto děkuji p. Rojovské, která dohlíží, aby řezbáři i krajkářky měli vždy to, co potřebují. Díky takové spolupráci může spolek OSKK toto sympozium každý rok zařadit do svého ročního plánu pravidelných akcí.


Na závěr tohoto týdne jsme mohli podpořit aplausem projíždějící krasavce „Závody veteránů,“ Obdiv patřil nejen historickým vozům, ale především jejich majitelům, že tyto automobilové skvosty udržují a představují je tímto způsobem fanouškům i dalším generacím.


Letošního ročníku Řezbářského sympozia se zúčastnilo celkem 32 krajkářek napříč celým spolkem a dvě krajkářky z Německa. Řezbářské sympozium je tímto  pro letošní rok již minulostí, krajkářky se těší za rok zase v Abertamech na viděnou.

EK

16.09.2014
 
 

Sokolovské krajkářky v Rožnově pod Radhoštěm


Posíláme pozdrav z paličkářské dovolené BEB Sokolov s Lenkou Malátovou  v Rožnově pod Radhoštěm. Na snímcích je vidět usilovná krajkářská kreativita, turistický náboj a hlavně pohodový týden 20. – 26. července 2014. Za rok opět :-)

03.08.2014
 
 

Krajakářské slavnosti Vamberk 27.-29.6.2014


Krajkářské slavnosti

Vamberk 27.-29.6.2014

 

Letošní krajkářské setkání bylo opět příjemné a inspirativní.

Muzeum krajky Vamberk je zrekonstruované, zmodernizované, má novou expozici „Vývoj krajky od 18. století do současnosti“, audiovizuální programy na dotykových obrazovkách,velmi zdařilý interaktivní prostor pro děti (ale i pro dospělé) a upravenou zahradu. V přízemí ve výstavním sále proběhla v pátek vernisáž výstavy paličkovaných krajek Dany Vařilové.

V Krajkářské škole Vamberk byly k vidění paličkované šperky, šály, klobouky, aplikace na oděvy. Tento soubor krajek byl také předveden na několika módních přehlídkách v sokolovně. V dalších místnostech byly vystaveny úžasné krajky paličkované žákyněmi a navržené učitelkami zdejší školy.

V muzeu, které je v areálu Vamberecké krajky cz s.r.o. je vystaven závěs Vamberecká duha, jenž je sešit z 347 motivů, které paličkovalo 259 krajkářek (také několik z našeho spolku), je zde k vidění krajkářská produkce Vamberecké krajky a výstava společenských šatů z 80. a 90. let 20. století.

V sokolovně, tradičním centru zdejších krajkářských slavností, byly stánky s krajkami, podvinky, a všemi možnými potřebami na tvoření krajek. Ve stánku našeho spolku jsme vystavili naši současnou tvorbu, výsledné krajky z našich kurzů a sympózií v Abertamech

a také autorské krajky našich členek.

Ve výstavní síni sokolovny jsme představili historickou krušnohorskou krajku a námi upaličkované repliky historické krajky od konce 19. do poloviny 20. století. Výstava měla velký úspěch a já moc děkuji všem krajkářkám, které půjčily své krajky a tak přispěly k tomu, že naše krušnohorská krajka se stala v krajkářském světě zase o něco známější.

M.V.

04.07.2014
 
 

Znovuotevření Muzea krajky Vamberk


Dne 17.5.2014 bylo znovuotevřeno zrekonstruované Muzem krajky Vamberk.

 

Muzeum krajky Vamberk nabízí návštěvníkům jedinečnou expozici, která ozřejmuje vývoj české krajky od 18. století až do současné doby.
 
Představuje staré lidové krajky, vývoj krajkářství pod vlivem odborného školství od konce 19. století, je zde zastoupena tvorba zakladatelských osobností české moderní krajky a práce jejich žákyň, především v souborech krajkových děl, která reprezentovala stát na světových výstavách EXPO Brusel 1958 a EXPO Montreal 1967.
 
Samostatnou část expozice tvoří soubor unikátních děl českých umělců současné doby.
 

Muzeum krajky Vamberk je specializovanou institucí s celostátní působností. Sbírkový fond, jehož počátky souvisí s otevřením krajkářské školy ve Vamberku v roce 1889, obsahuje krajky především paličkované, ale zastoupeny jsou i krajky hotovené jinými technologiemi. Vedle stálé expozice nabízí Muzeum kraky každoročně také výstavy tématické, věnované krajkám historickým nebo tvorbě významných osobností.

 
V roce 2002 založilo Muzeum krajky v tomto významném krajkářském regionu novou tradici a ve spolupráci s městem Vamberk uspořádalo 1. Bienále české krajky, nad kterým převzala patronát paní Dagmar Havlová. Bienále, prezentované výstavou soutěžních prací, se stalo přehlídkou nejlepší krajkářské tvorby z počátku třetího tisíciletí. Vítězné dílo zakoupilo město Vamberk a je vystaveno v expozici muzea.
 
Návštěvní doba:
Úterý - Pátek: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
mimo návštěvní sezónu lze návštěvu uskutečnit po předběžné dohodě.
 
Vstupné:
Plné vstupné je 60,- Kč, studenti a senioři 30- Kč. Děti do 6 let vstup zdarma.


V budově Muzea krajky je také prodejna Martina, kde je možné zakoupit paličkované krajky a veškeré potřeby pro krajkářky - podvinky, podušky, paličky, špendlíky atd.
 
Náhled do expozice muzea
   
   
   
   
   
04.06.2014
 
 

Reportáž o chebských krajkářkách


 

Křehká krása paličkovaných krajek,

to je název článku o chebských krajkářkách na web stránkách Živé Chebsko.

 


http://zivechebsko.cz/2014/06/02/krehka-krasa-palickovanych-krajek/

 

 

02.06.2014
 
 

Šikovné chebské krajkářky


Karlovy Vary 3. 5. 2014

 

Na setkání krajkářek 3. 5. 2014 v Karlových Varech Chebské krajkářky odevzdaly 6 m krajek .

Každá dělala 2 x 25 cm

Na práci se podílely naše členky: Kafková, Kozánková, Liptáková, Procházková, Rossmüllerová, Rubášová, Sirotková, Štefanová, Štogrová, Váňová, Vávrová

Napsala: Vávrová

15.05.2014
 
 

Moderní krajka - Staré řemeslo v nové podobě Chomutov


Moderní krajka

Staré řemeslo v nové podobě

 

Výstava v Oblastním muzeu v Chomutově byla zahájena 10.5.2014 (potrvá do 27.7.2014).

Výstava probíhá v roce, kdy si připomínáme 500 let od narození zakladatelky paličkování v Krušných horách, Barbary Uthmann, a je koncipována tak, aby veřejnost viděla, že toto řemeslo žije i v současné době a kdo jsou nositelé krajkářské tradice.

Jsou tu k vidění staré krušnohorské vzory, jejich repliky provedly v paličkované a šité krajce chomutovské krajkářky.

Moderní krajku 20. a 21. století předvádí práce učitelů a studentů Střední textilní školy v Praze a práce lektorek a absolventek Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel v Praze a dále jsou tu práce členek krajkářských spolků v Litvínově, Mostě, Chomutově a našeho sdružení Krušnohorská krajka.

Avantgardní krajky vytvořili profesoři a studenti Univerzity v Ústí nad Labem.

Hlavní sál je věnován krajkám akademické malířky Naděždy Ševčíkové, která žije a pracuje v Kraslicích. Výstava představuje průřez celoživotním dílem N. Ševčíkové, jež v letošním roce oslaví významné životní jubileum.

Po vernisáži proběhly výtvarné dílny, ta s paní Ševčíkovou byla obohacena o její vyprávění a ukázky strojových krajek, které navrhovala pro Krajku Kraslice.

Slávka Brůnová a její tým spolupracovníků připravili opět milé přivítání a dobré pohoštění.

11.05.2014
 
 

Chebské kajkářky pro FIJO


Pro letošní ročník FIJO, který se koná pod záštitou MěÚ Cheb jsme upaličkovaly houslové klíče a lesní rohy.

Naše výrobky poslouží jako dárky pro dirigenty kapel. 

 

06.05.2014
 
 

Sokolovské hráškování s Lenkou Malátovou"Sokolovské hráškování s Lenkou Malátovou"

Od pátku 2. do neděle 4. května jsme paličkovali v DDM Sokolov s brněnskou lektorkou Lenkou Malátovou - autorkou 4 knih o paličkování. Na společný kurz jsme pozvali i krajkářky z Karlových Varů, Kynšperka i Nejdku. Celý kurz byl zaměřen na výuku speciální krajkářské techniky „Hráška v 18 podobách“. Paličkovali jsme dnem i nocí, ale přesto jsme si našli i čas na sportovní chvilku. Vyrazili jsme vyzkoušet turistický okruh s trekingovými holemi. Po návratu jsme se opět vrhli na paličkování. V neděli jsme také navštívili krajkářskou výstavu v Oberwiesenthalu http://www.oberwiesenthaler-kloeppelmarkt.de/#Galerie. Navázali jsme spolupráci s německými paličkářkami a domluvili společné akce na příští rok.

Libuše Šťovíková

05.05.2014
 
 

Kurz "Pergamáno"


Kurz " Pergamáno"

Dne 1.3.2014 paličkářky našeho spolku vyzkoušely další řemeslnou techniku - "Pergamáno neboli papírovou krajku".

Práce je to krásná a především zde můžete uplatnit nepřeberné množství nápadů. Ve výběru vzorů a také čemu všemu necháte touto zdobnou technikou vzniknout.

My jsme jako první motiv vytvářeli sněhovou vločku, na které jsme si mohly vyzkoušet různé možnosti zdobení. Odvážnější z nás se v druhé polovině kurzu pustily do výroby zdobených obálek. Z časových důvodů budou hotové obálky představeny na dalším setkání krajkářek.

Chtěla bych poděkovat p. Motlíkové, která tento kurz vedla s touto krásnou technikou nás seznámila.

EK

01.03.2014
 
 

Vernisáž v Krajské knihovně " Krajková hra s písmenky a společenské rukavice zdobené krajkou"


Dne 3.12.2013 jsme vernisáží v 17:00 h hodin zahájily naší již šestou výstavu v řadě prosincových výstav v Krajské knihovně Karlovy Vary, tentokráte nazvanou :

Krajková hra s písmenky a společenské rukavice zdobené krajkou.

Letošní výstava spojuje dvě témata, která paličkovanou krajku představují.

 

1. Společenské rukavice zdobené krajkou- zdobné prvky na rukavicích jsou autorská díla paličkářek – členek spolku.

 

2. Krajková hra s písmenky představuje upaličkovaná písmenka různých tvarů i velikostí. Tyto práce jsou krajky realizované podle dostupných podvinků – vzorů. Velkou abecedu jsme paličkovaly s laskavým souhlasem autorky podvinků p. Anni Rühle z Drážďan.

 

Vernisáž proběhla v příjemné atmosféře, děkujeme všem našim fanynkám a fanouškům, kteří nás přišly podpořit.

EK

04.12.2013
 
 

Řezbářské sympozium a paličkování 19.8. - 23.8.2013 Abertamy


Rok se s rokem sešel a naše krajkářky se opět - již popáté zúčastnily Řezbářského sympozia a paličkované krajky v Abertamech.


Vyhlášené téma pro práci řezbářů v tomto roce byla HUDBA.

Krajkářky zvolily téma STŘÍBRNÉ KRUŠNÉ HORY. Téma krajkářek je s ohledem na obsáhlost prací vymezeno na období dvou let 2013 - 2014. Výsledkem budou různé paličkované exponáty, kde autorky - krajkářky mají za úkol zapracovat do práce stříbrnou nit evokující stříbro, které, jak víme z historie, se v minulosti v Krušných horách těžilo.


Výbor spolku ve spolupráci s Občanským sdružením „Místní akční skupina Krušné hory západ" připravil pro letošní sympozium pro krajkářky dvoudenní workshop, kterého se zúčastnilo celkem 32 žen. Kurz probíhal pro velký zájem ve dvou skupinách po dvou dnech v rozsahu 4x 3 hodiny. Naší lektorkou byla jako vždy naše obětavá lektorka- krajkářka Maruška Vránová. Maruška připravila velmi obsáhlý výukový materiál, uspořádala jej do velmi vkusné pracovní složky „Milánská krajka Abertamy 2013".

 

Občanské sdružení „Místní akční skupina Krušné hory západ zajistilo krajkářky především ve finanční oblasti a to:
- tisk pracovních složek - vzorů pro každou krajkářku
- nákup spotřebního materiálu - nitě potřebné k paličkování
- zajištění stravování pro všechny zúčastněné krajkářky po dobu konání sympozia

 

Výsledkem tohoto workshopu bylo několik typů upaličkovaných vzorů. Tyto pak byly představeny na závěrečné výstavě s dalšími paličkovanými pracemi i s pracemi řezbářů. Výstavu upaličkovaných výrobků pořádáme pro všechny zájemce, kteří přicházejí na slavnostní zakončení konaného každoročně na závěr tohoto sympozia.

 

Součástí týdne v Abertamech byla také výstava paličkované krajky, kterou připravily krajkářky v Zenkerově vile v době 16.8. - 8.9. 2013, Téma výstavy: Paličkované krajky absolventek IV. ročníku krajkářské školy M. Vránové
Výsledky letošního sympozia předčily naše očekávání především v počtu krajkářek, které se zúčastnily workshopu Milánská krajka. Již dnes se těšíme na další Řezbářské sympozium a paličkované krajky, na setkání s řezbáři i s obyvateli Abertam. Letos společně paličkovaly krajkářky z chebské, sokolovské, karlovarské, nejdecké, chomutovské, kynšperské a kraslické skupiny.


Spolek krajkářek děkuje vedení města Abertamy za úsilí věnované pořádání sympozia a především velký dík patří Občanskému sdružení Místní akční skupiny Krušné hory západ, p. Krajcové. Bez této spolupráce a finanční podpory by letošní sympozium v Abertamech bylo pro Občanské sdružení Krušnohorská krajka v oblasti realizace mnohem složitější.

 

za výbor spolu EK

 

16.09.2013
 
 

Řezbářské a krajkářské sympozium v Abertamech


Řezbářské a krajkářské sympozium a kurz paličkování „Milánská krajka" Abertamy 17. - 23. 8. 2013

V sobotu 17. 8. 2013 byl zahájen kurz paličkování „Milánská krajka" v Zenkerově vile v Abertamec h v rámci již 7. ročníku Řezbářského a krajkářského sympozia, které se konalo od 19. 8. do 23. 8. 2013 v prostorách technických služeb. V Zenkerově vile byla současně výstava krajek krajkářské školy p. Vránové. Od nás se kurzu zúčastnily 4 členky a druhého kurzu, který byl od 21. 8. 2013 1 členka. Kurz vedla opět p. Vránová.

 

Uvnitř Zenkerovy chaty bylo chladno a tak se paličkovalo před chatou, kde bylo příjemně.

 

Odpoledne jsme vyrazily na vycházku do okolí spojenou s přírodovědnou ukázkou od Alenky Váňové.

 

 

 

10.09.2013
 
 

Free Fler Market


Free Fler Market se v kulturním centru Svoboda konal ve dnech 10. - 11. 5. 2013 již podruhé. Byly zde předváděny různé druhy řemesel, ručních prací a prodej výrobků.

 

Naše paličkářky p. Fajtlová, Váňová, Rubášová, Procházková, Štefanová, Štogrová, Vávrová ukazovaly, jak se paličkuje. Byl velká zájem si to i vyzkoušet.

31.05.2013
 
 

Paličkování v Plesné


22. 4. 2013 jsme byly pozvané na ukázku paličkování do Plesné. Jely jsme vlakem. V Plesné na nádraží nás čekala paní Hana Merhoutová, která nás provedla městečkem až do klubovny. Po cestě ve výloze cukrárny jsme uviděly letáček s pozvánkou na ukázku ručně paličkované krajky, kterou pořádá SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V PLESNÉ.

 

V klubovně byla přátelská atmosféra, byly jsme přivítány a pohoštěny. Kdo měl zájem, si mohl paličkování i vyzkoušet a byl docela zájem, zejména i dětí. Bylo to příjemně strávené odpoledne v trochu jiném prostředí. Paní Fajtlová řekla něco o historii krajkářství v našem kraji a i o současnosti ručně paličkované krajky.

 

Libuška Fajtlová

31.05.2013
 
 

Chebské krajkářky v roce 2012


Zpráva o činnosti chebských krajkářek za rok 2012

 

V letošním roce jsme oslavili 10. výročí spolku krajkářek v Chebu při Klubu důchodců. Aktivně jsme se podíleli i na akci Občanského sdružení krušnohorské krajky v Karlových Varech, která slavila 450 let krušnohorské krajky.


Pravidelně jsme se scházely každé pondělí a využívaly tak prostor Klubu důchodců v Evropské ulici.
Zorganizovaly jsme výstavy v Městské knihovně v Chebu a v Městském muzeu v Aši.
Spoluzúčastnily jsme výstav v Ostrově a v Sokolově, kde jsme měly panely s logem „Chebské krajkářky".
Paličkování krajek jsme předváděly na velikonočních a vánočních trzích v chebském muzeu a v galerii ve Františkových Lázních. Ve Františkových lázních jsme byly 4x v Glauberových pramenech na trzích, které organizují Lázně. V Chebu jsme se zapojily do akce Free Fler Marketu v novém kulturním středisku Svoboda.

 

Pro kolektivy hudebníků a mažoretek jsme upaličkovaly 11 houslových klíčů, které si účastníci FIJO odvezli jako upomínku na chebský festival.

 

Společně s městskou knihovnou v Chebu jsme prodávaly upaličkovaná zvířátka . Částka 1081 Kč byla věnována na krmivo pro zvířata p. Váni.

 

V srpnu jsme se zdokonalovaly v kurzu Tvořivý týden v Praze a na sympoziu v Abertamech.
Poslední akcí byla vánoční výstava v Infocentru v Chebu s vánoční tematikou. Každá krajkářka měla svůj panel, Výstava měla velmi příznivý ohlas.

 

Naše činnost byla v kalendářním roce 2012 bohatá, aktivně se jí zúčastňovaly všechny členky spolku chebských krajkářek. Poděkování patří nejen vedení klubu důchodců, ale i MÚ v Chebu - dávají nám prostor pro naší tvůrčí práci.

 

05.02.2013
 
 

Sokolovská BEB


Sokolovská BEB se pustila na konci roku 2012 do dalších kreativních technik... společně jsme zvládly modrotisk, papírové kytičky, marcipánkování. Kromě paličkování pravidelně surfujeme na Internetu a učíme se ICT. Navštěvujeme i počítačovou učebnu v DDM Sokolov.

05.02.2013
 
 

Oděvní paličkovaná krajka v kombinaci s hedvábným šátkem


Tak jako každý rok vyhlásilo OSKK pro své členky autorskou práci nazvanou:

 

Návrh a realizace paličkované krajky v kombinaci s hedvábným šátkem.

 

Tento kurz, na který jsme se moc těšily, jsme z organizačních důvodů rozdělily do dvou částí. První část proběhla ve dnech 26.10. -27. 10. 2012, kdy jsme zakoupené hedvábné polotovary barvily. Tak bylo připravováno hedvábí pro paličkovaný prvek, který bude hedvábí zdobit. Druhý termín se konal 10. 11. 2012, kdy jsme si vytipovaly a navrhly předlohy pro paličkovanou krajku.

 

Kurzu barvení se zúčastnilo celkem 37 paličkářek a několika dalších zájemkyň z řad veřejnosti. Některé paličkářky využily část kurzu pouze k nabarvení hedvábí, další pouze ke zdobení paličkovanou krajkou vlastní barevné šátky.
Tento autorský kurz je již několikátý v pořadí a opět potvrdil nápaditost a šikovnost našich žen. V roce 2013 budou tyto oděvní doplňky představeny na jedné z plánovaný výstav spolku.

 

Chtěla bych tímto zvlášť poděkovat lektorce kurzu barvení hedvábí p. Ing. Jitce Líkařové za perfektní organizaci a bezproblémový průběh celé této náročné akce.

 

Děkujeme také Magistrátu města Karlovy Vary za poskytnutou dotaci.

 

Za výbor spolku: E.Kubátová

 

10.12.2012
 
 

Vzpomínka na Abertamy


Setkání krajkářek Občanského sdružení krušnohorská krajka a abertamských řezbářů na 6. sympoziu ve dnech 18.08. - 25.08.2012 v areálu Technických služeb ABERTAMY.

 

Ubytování se snídaní: Abertamská bouda
Stravování: hotel Stará pošta
Účast: 28 krajkářek a 6 řezbářů
v průběhu týdne nás navštívily krajkářky z Německa, jako paní Martina Preissler s manželem, která nás v Ostrově učila krajku Punto fiandra a tre paia, dále Jiřinka / mluvící česky /, paní Karin / byla s námi také ve Stříbrné / a některé jejich přítelkyně.

Organizaci této dovolené měla na starosti Eva Kubátová.
Třídenní kurs paličkování vedla Maruška Vránová a učily jsme se západoevropskou - bruselskou krajku - typu Binche z 16. století a řetízkovou krajku.


V průběhu týdne jsme se také věnovaly pod vedením Slávky Brůnové a děvčat z Chomutova
technice savování a barvení triček a některé z nás vytvořily opravdu moderní skvosty. Další zajímavostí od chomutovských bylo večerní mejdlo, kdy nás pozvaly do kuchyňky a vyráběly jsme společně mýdlo do formiček na vánoční cukroví. V Abertamech jsme také paličkovaly na téma krajka a dřevo, což bylo pro všechny zábavnější než krajka Binche, protože to bylo volné téma. Pracovaly jsme celý týden opravdu s nadšením a ve spolupráci s řezbáři jsme si vybírali vhodné odřezky z jejich soch. Po celý týden jsme měly v areálu výstavku svých prací a také pro návštěvníky a děti workshop s paličkováním.


Během týdne jsme podnikly výlet na Plešivec na rozhlednu. Zde je možné zhlédnout krásu Krušných hor i stezku s pohádkovými bytostmi. Návštěvou Zenkerovy vily, kde byla výstava Klubu panenek ČR, jsme se vrátily vzpomínkami do dětských let. Byla zde výstava miniatur, výbavy pro panenky a medvídky, např. nemocnice, kadeřnictví, krejčovství, pokojíčky, přehled historie a vývoje těchto hraček. V místním muzeu jsme se seznámily s historií rukavičkářského průmyslu.

Z Chebu se dovolené zúčastnily:
Sylva Sirotková s dcerou Ivanou, Blanka Štogrová, Alena Váňová
z Aše - Hana Janská, která natočila během týdne pro nás dokument s nezapomenutelnými zážitky a děvčata jí určila roli režiséra / takže všechny na ní volaly rejžo /.


Počasí nám opravdu přálo, bylo přímo tropické, až na závěr pobytu nám mírně sprchlo, právě při předávání soch zástupcům sponzorských obcí a vystoupení Schovanek / nyní Stařenek /, které udržely dobrou náladu přítomných až do konce. Ani se nám nechtělo jet domů a my chebské jsme zůstaly až do soboty.
Poděkování patří všem, kteří se na tomto setkání aktivně podíleli. Těšíme se na další ročník.

 

Dřevo a krajka.


Na špuličce nitečka, z té nitečky kraječka.
Kraječku již máme, kam my si jí dáme?
Dáme si jí na dřevo, aby jeho krása vynikla,
s přírodou se spojila a v chomutovském museu se
předvedla.

 

V Chebu dne 02.09.2012
Alena V á ň o v á

 

19.09.2012
 
 

Krajkářky v Abertamech – srpen 2012


Již čtvrtý rok se krajkářky z Občanského sdružení Krušnohorská krajka zúčastnily řezbářského a již tedy také krajkářského sympozia, které se koná pravidelně na konci srpna v Abertamech.


Podobně jako řezbáři máme své téma, jež se každá z nás snaží vyjádřit prostřednictvím paličkované nebo šité krajky.
V letošním roce bylo dané téma „Krajka a dřevo" realizováno opět velmi úspěšně.
Každá krajkářka si vybrala malý kousek dřeva, který odpadl při práci řezbářům, a navrhla
a pak vytvořila krajku podle struktury, tvaru, nebo barvy dřeva.


Výsledky práce z tvořivého týdne jsou k vidění vždy v pátek na závěr sympozia a následně ještě na některé z našich výstav.
Výsledné práce letošního sympozia budou součástí výstavy „Svět Krušných hor" v Oblastním muzeu v Chomutově od 15. 12. 2012.


Kromě práce na daném tématu ale stačíme v Abertamech spoustu dalších věcí. Letos proběhl také třídenní kurz paličkování, učili jsme se paličkovat západoevropskou (konkrétně belgickou) krajku, jež se v mnohém od naší středoevropské krajky odlišuje.

 

(M.V.)

04.09.2012
 
 

Oslavy 450 let paličkování v Krušných horách


Krajkářské setkání Ostrov 2012


Ve dnech 26. a 27. 5. 2012 se v Ostrově uskutečnilo setkání krajkářek, které mělo připomenout, že se v Krušnohoří paličkuje již 450 let. Akci uspořádalo naše sdružení a Dům kultury v Ostrově.


Ve velkém sále, v předsálí a na Staré radnici byly k vidění historické, ale i současné krajky a také krajkářky, jež tady krajky paličkovaly a šily.


Zúčastnily se krajkářky ze všech skupin Krušnohorské krajky, z Aše, Chebu, Kraslic, Kynšperku nad Ohří, ze Sokolova, Karlových Varů, Nejdku a Chomutova a dále několik krajkářek - profesionálek - z Prahy a z Německa.


Proběhlo několik přednášek a po oba dny bylo zajištěno vynikající občerstvení.


V sobotu k večeru se ještě pro zájemce uskutečnila prohlídka nedávno zrekonstruovaného klášterního komplexu.


Setkání proběhlo ve velké pohodě a návštěvníkům i krajkářkám se moc líbilo.


Všem, kteří se podíleli na náročné organizaci a bezchybném průběhu celého víkendu, patří velké poděkování.

(M.V.)

 

12.06.2012
 
 

Výstava Paličkovaná krajka v Nové Roli


Ve středu 2.5. 2012 byla zahájena v Městské knihovně v Nové Roli další z řady výstav paličkovaných krajek v rámci oslav 450 let paličkování v Krušnohoří.


Vystavují zde krajky krajkářky, sestry pocházející z Nových Hamrů, Alena Bydžovská a Jiřina Komjatiová.
Nejvíce zaujaly návštěvníky vernisáže prostorové krajkové květy naaranžované do skleněných košíčků. Dále jsou tady panely s tematickými krajkami např. Velikonoce, Vánoce, listy, stromy.

Vernisáž uvedla ředitelka knihovny, paní Němčicová, a Alena Bydžovská mluvila o paličkování jako velikém koníčku obou sester.

24.05.2012
 
 

Výstava Paličkovaná krajka v Kynšperku nad Ohří


Dne 7. 5. 2012 proběhla vernisáž výstavy „Výstava ručně paličkované krajky u příležitosti oslav 450 let Krušnohorské krajky", kterou připravila skupina krajkářek z Kynšperka n/Ohří.

 

Výstava s tímto tématem (součást série výstav o paličkované krajce v Karlovarském kraji) se konala v Kynšperku n/Ohří vůbec poprvé. Seznámení s krajkou probíhá v Panském domě.
Vernisáž proběhla ve velmi příjemné atmosféře za velkého počtu zájemců, a ti tak mohli být seznámeni (v krátkém úvodu) s historii paličkované krajky v Krušnohoří a také, jak je to s paličkovanou krajkou v současnosti.

 

E. Kubátová

 

22.05.2012
 
 

Chebské krajkářky ve znamení dvou výročí10 let činnosti při Klubu důchodců v Chebu

450. výročí oslav vzniku krušnohorské krajky

Oslava 10. výročí paličkované krajky v Chebu

proběhla v odpoledních hodinách v pondělí 14.05.2012 v Klubu důchodců za účasti pozvaných hostů: / při pohoštění a programu, které si paličkářky sami připravily /

- vedoucího klubu p. Záhorského

- paličkářek, které již nepaličkují / z jakýchkoliv důvodů /

- lektorky z Občanského sdružení krušnohorské krajky Marušky Vránové.

Oslava 450. výročí krušnohorské krajky

se uskutečnila výstavou paličkovaných krajek ve foyeru sálu půjčovny pro dospělé v městské knihovně od 17,30 hod. dne 14.05.2012 ve spolupráci zaměstnanců knihovny pod vedením Marie Mudrové.

Výstavu zahájila zakladatelka a vedoucí chebských paličkářek Libuška Fajtlová, která zdůraznila 10tiletou činnost paličkářek v Chebu a jejich postupné zdokonalování.

S historii krušnohorské krajky krátce a velmi poutavě seznámila přítomné na vernisáži lektorka Občanského sdružení krušnohorské krajky z Karlových Varů

Za Městský úřad Cheb navštívil výstavu v závěru vernisáže místostarosta Vladimír Hartmann.

Vernisáž proběhla v příjemné atmosféře, velké pozornosti a zájmu přítomných, jak o historii krajky, tak vystavované historické i současné krajkové výrobky.

Výstava představuje


ve 4 vitrínách, různé exponáty, jednak starou krajku minulého století, zapůjčenou chebskou občankou Marií Pavelcovou - dečky, pásková a užitková krajka. Dále představuje veřejnosti různé límce, zapůjčené krajkářkami z Občanského sdružení krušnohorské krajky Karlovy Vary. Pak jsou zde k vidění dečky menších rozměrů, postavy panen, dam, baletek a krajkářek při práci – což jsou výrobky chebských krajkářek, které se již svojí třetí výstavou paličkované krajky dostávají do povědomí a zájmu chebských občanů.

V Chebu dne 14.05.2012

Alena Váňová

22.05.2012
 
 

Vernisáž výstavy Historická krušnohorská krajka v Ostrově


V pátek 4. 5. 2012 se uskutečnila vernisáž již 4. výstavy v rámci oslav 450 let paličkování v Krušných horách.

 

Na Staré radnici v Ostrově je vystaven soubor historických krušnohorských paličkovaných krajek. Některé exponáty jsou opravdu historické, mnoho desítek let používané, některé exponáty jsou upaličkované v současnosti podle starých vzorů.

 

Výstava představuje vzory krajek převážně z české strany Krušných hor od 2. poloviny 19. století do 50. let 20. století. Jsou zde hlavně pokrývky a dečky menších rozměrů, několik límců, vsadky a metrové krajky.

 

Vernisáž proběhla ve velmi milé, příjemné atmosféře a byla doplněna komentovanou prohlídkou s výkladem a představením vybraných exponátů.

10.05.2012
 
 

Paličkované krajky ve stylu art-deco v Zenkerově vile v Abertamech


Paličkované krajky ve stylu art-deco v Zenkerově vile v Abertamech

V sobotu 28.4.2012 proběhla v nádherné funkcionalistické Zenkerově vile v Abertamech vernisáž výstavy „Paličkovaná krajka ve stylu art-deco". Tato výstava zahajuje seriál akcí v Krušnohoří věnovaných 450. výročí existence paličkování v této oblasti.


Na výstavě jsou k vidění repliky krajek z 20. a 30. let 20. století, ale také krajky z pozdějšího období, dokonce i současné krajky, jež vycházejí tvarem a barevností ze stylu art-deco.


Dojem 30. let minulého století dotvořila swingová skupina orchestru ZUŠ Ostrov.

Téměř stoprocentně zachovaný interiér vily, zajímavé exponáty, slunečné počasí a skvělá hudba vytvořily úžasnou atmosféru.


Za přípravu, organizaci a průběh výstavy patří poděkování celému realizačnímu týmu, ale velké uznání a poděkování si zaslouží kurátorka výstavy MUDr. Zdeňka Tomašecká.
Jí se hlavně podařilo, že všichni zúčastnění prožili příjemné, inspirativní sobotní odpoledne.

 

MaVra

 

06.05.2012
 
 

Jarní výstava v Kraslicích


Dne 17.3.2012 jsme paličkovaly v Kraslicích na akci " Jarní výstava" , kterou organizovala paní Mudr. D. Zahejská s krajkářkami z Kraslic. Sešly se zde krajkáky, pletařky, keramičky, přivítaly jsme i krajkářky z německého Schönecku. V sále jsme mohly obdivovat práce dětí z mateřské školy. V dopoledních hodinách nám k předvádění ručních prací zahráli děti ze ZUŠ v Kraslicích.

Děkujeme za jarně strávenou sobotu ve velmi příjemném prostředí.

E.Kubátová

 

21.03.2012
 
 

V. Lístečkování v Sokolově


Setkání krajkářek v domě dětí se vydařilo

 


První listopadový víkend 4.-6.11.2011 ožil DDM v Sokolově tradiční akcí paličkářek. Od pátku do neděle tu pilně pracovaly, vyměňovaly si zkušenosti a své setkání si příjemně užívaly. Lístečkové štafety se zúčastnily paličkářky ze Sokolova, Merklína, Vejprt, Lomnice, Ostrova, Karlových Varů, Kraslic, Chebu, Františkových i Mariánských Lázní, Prahy a Brna.

 

Na programu byla paličkářská anketa a soutěž, ukázky nových technik paličkování a výtvarné dílničky s různými činnostmi - japonské origami , knižní vazba, točení na hrnčířském kruhu, fadengrafik-grafická jehla, korálkování, ukázka tifany, ukázka ponožkových zvířátek. Podívejte se na fotografie.

 

Výstavu krásných paličkovaných výrobků instalovanou v hale DDM měla možnost shlédnout i široká veřejnost. Jako tradičně proběhla akce ke spokojenosti organizátorů i návštěvníků.

 

http://www.ddmsokolov.cz/fotogalerie.php?akce=zobraz&prids=13

12.12.2011
 
 

Řezbářské sympozium a paličkovaná krajka Abertamy 2011


Abertamy 2011 - Řezbářské sympozium a paličkovaná krajka.


Ve dnech 22.8 - 26.8.2011 jsme se účastnili již potřetí řezbářského sympozia a paličkované krajky.
Krajkářky letos zvolily téma: paličkovaná detail na společenské rukavice. Toto téma nebylo zvoleno náhodně - rukavičkářská historie výroby rukavic se v Abertamech datuje již od r. 1850. V současnosti však zde naleznete pouze informační tabule o vzniku i zániku továrny (1998), která v minulosti vyvážela kožené rukavice téměř do celého světa.

 

Po celý týden bylo místními obyvateli průběžně sledováno, nejen jak z dřevěných kmenů vyrůstají krásné sochy, ale také jak vzniká drobná paličkovaná krajka. Záměrem krajkářek letošního sympozia bylo ukázat, že i v dnešní době lze najít uplatnění pro paličkovanou krajku i rukavice. Z usilovného snažení krajkářek vzniklo 15 párů různě nazdobených společenských rukavic Při slavnostním ukončení sympozia v pátek 26.8. 2011 tak vznikla příležitost k vyhlášení soutěže o nejkrásnější nazdobenou rukavici. Veřejnost přijala soutěž s nadšením a po jejím ukončení byly rukavice oceněné na prvních třech místech veřejnosti představeny. Pro krajkářky bylo příjemné zjištění, že každý z vystavených párů získal body do soutěže. Nazdobené rukavice byly při slavnostním ukončení sympozia předány městu Abertamy jako část expozice do zamýšleného muzea.

 

Zároveň krajkářky věnovaly městu Abertamy dohotovenou paličkovanou dečku, která byla tématem loňského řezbářského sympozia. Dečkou tak krajkářky Občanského sdružení Krušnohorská krajka chtějí poděkovat vedení města za pozvání na sympozium i za výborné zázemí, které bylo pro náš spolek po celý týden zajištěno.

 

Na letošní slunný týden plný příjemných momentů budeme rádi vzpomínat a již nyní se těšíme na další ročník, kde jistě vzniknou další umělecká díla ze dřeva i nití. E.K.

 

23.09.2011
 
 

Kurs techniky Tiffany


Kurs techniky Tiffany
25. - 26. června 2011

 

O posledním červnovém víkendu jsme pro uspořádali kurz techniky Tiffany. V sobotu se kurz konal v Karlových Varech, v neděli pak v Sokolově. Lektorkou byla paní Markéta Lukáčová, která kurzy této techniky vede v Praze (studio Světluška : http://www.lukacova.eu/) a tentokrát se uvolila a zajela za námi.


Technika Tiffany je způsob vypracování skleněných vitráží z tvarovaných různobarevných sklíček spojovaných letováním cínem. Paní Markéta pro nás měla připravené velké množství předkreslených šablonek, někdo ale realizoval své vlastní návrhy.


Pro všechny z nás to bylo první setkání s touto technikou a všichni jsme z ní byli nadšeni. Opět se potvrdila vrozená šikovnost našich členek (a jednoho muže, který se k nám přidal) a dokázali jsme, že zvládneme nejen jemné nitky a špendlíky, ale i brusky, kleště a letovačky.

Markéta Korytová

 

16.08.2011
 
 

3. setkání krajkářek v Schönecku


Přijaly jsme pozvánku na

 

3.setkání krajkářek v německém Schőnecku ve dnech 4-5.6 2011.


Jako každý rok jsme byly srdečně očekávány a i letos se krajkářky z obou stran Krušných hor sešly v hojném počtu.

 

Program setkání nabízel výstavu paličkovaných krajek uplynulého roku, soutěž o nejhezčí krajku, módní přehlídku i možnost zakoupit nitě i další doplňky k výrobě krajek.

 

Na výstavě k bylo k vidění poměrně hodně exponátů, které zapůjčily také krajkářky našeho spolku. Soutěž o nejhezčí krajku byla v sobotu ukončena s překvapivým vyhodnocením. Všechny hodnocené první tři ceny za své přihlášené exponáty obdržela jediná autorka z Německa.

 

Na rozdíl od minulých setkání, bylo to letošní obohaceno módní přehlídkou, kde modely s aplikacemi paličkované krajky předváděly samotné autorky modelů.

 

Příjemná nálada i letní počasí jen podtrhly půvab krajkářské akce. Při loučení jsme se ujistily o setkání v následujícím roce. Vzájemná diskuze o vzniku této příjemné akce věnované paličkované krajce v Schőnecku a příležitost k setkávání paličkářek z příhraničních oblastí, byly jen tečkou za letošním povedeným třetím ročníkem.

 

13.06.2011
 
 

Chebské krajkářky


Několik slov o nás.

Chebské krajkářky se v jarních měsících zúčastnily několika velikonočních akcí. Byly to dvě účasti v Casinu v Mariánských Lázních spojené s ukázkami paličkování a prodejem krajek. Jedna odcestovala na Nový Zéland.

 

Ve Františkových Lázních jsme strávily 2 dny v galerii
Bromse a 2 dny v hale Glauberova pramenu , kde byly velikonoční trhy.

 

V chebském muzeu jsme byly na velikonočním jarmarku, kde jsme jenom předváděly, jak se dělá krajka.

 

Poslední akcí byly „Zlaté české ručičky", rovněž neprodejní akce.

 

Po 2 večery jsme učily paličkovat 7 žen z Domu pečovatelské služby v rámci spolupráce se
Správou zdravotních a sociálních služeb v Chebu. Akce se konala v Aši

Pro setkání Karlovarských žen na statku Bernard jsme upaličkovaly 34 srdíček podle knihy Lenky Malátové, od níž máme souhlas k prodeji.

 

24.05.2011
 
 

Chebské krajkářky


Několik slov o nás.

 

V loňském roce jsme se pravidelně zúčastňovaly velikonočních a vánočních trhů v muzeu v Chebu, ve Františkových Lázních a v galerii Bromse ve Františkových Lázních. Na chebském veletrhu „Zlaté české ručičky" jsme získaly 2. místo z 54 vystavovatelů. Pravidelně se zúčastňujeme partnerských akcí v Karlových Varech, Sokolově a Schonecku.

 

Pořádaly jsme výstavy v městských knihovnách v Chebu a v Hranicích. Společně s OSKK jsme předaly 65 záložek do knih jako odměny do dětských soutěží (spojené s jejich vystavením v areálu knihovny). Pro všechny členy klubu důchodců jsme paličkovaly velikonoční vejce.

 

Na závěr roku jsme si uspořádaly mikulášskou nadílku.

 

Libuška Fajtlová

 

Na první schůzce v letošním roce jsme oslavily 80. narozeniny Miládky Bučkové.

 

Pravidelně se nadále scházíme každé pondělí ve 14. hodin a je nás 17.

17.01.2011
 
 

4. lístečkové setkání v Sokolově


Na relaxové víkendové LÍSTEČKOVÁNÍ 22. - 24. října 2010 do DDM Sokolov přiletělo celkem na výstavní panely 268 motýlků z Karlových Varů http://www.krajka.eu, Ostrova, Nejdku, Kraslic, Chebu, Prahy - Klub Inspirace http://klubinspirace.cz a ze Sokolova, další desítky krásných motýlků se upaličkovalo pod vedením lektorky Marušky Vránové. V sobotu byla naplánovaná lístečková štafeta na dvou paličkářských herdulích, ale některé paličkářky dobrovolně paličkovaly i několik desítek lístečků ve volných chvílích. Po závěrečném sečtení bylo upaličkováno 466 barevných lístečků. Od soboty do neděle se vytvářely pod střídavým vedením dalších kolegyň žinilková zvířátka a panáčci - úžasné výtvory. Lektorka Helenka Puchtová tvořila knižní vazbu s větší částí paličkářek dnem i nocí od pátku do neděle. Úkol na další SETKÁNÍ: " Pravidelný přísun jídla - pití - oddechu našim lektorkám, které pracovaly.....srdíčkově!!! DĚKUJEME za obětavost!!!!

 

Celkově se nás mohlo sejít kolem 80 návštěvníků i krajkářek z různých částí republiky.
Ohlas na akci byl upřímně velký a milý. Při odchodu a odjezdu návštěvníků SETKÁNÍ bylo často slyšet...."Děkujeme! Příště přijdeme zase - dejte vědět předem! "

 

Děkujeme DDM Sokolov za pohodový a výživný víkend !
Za nás všechny :-) Libuše Šťovíková

 

01.11.2010
 
 

Řemeslné dny na Bernardu: 22.5. 2010 – 23.5. 2010


Tak jako každý rok, i letos krajkářky našeho spolku seznamovaly návštěvníky nejen jak paličkovaná krajka vzniká, ale připravily jsme i malou ukázku paličkovaných maličkostí. Na této malé výstavce mohli návštěvníci vidět, jak lze paličkovanou krajku uplatnit v dnešní době.


Sobotní den zde předvedly své umění krajkářky z Karlových Varů, v nedělní den předváděly paličkování členky spolku ze Sokolova.


Slunný víkend na Bernardu byl nejen příjemně stráveným dnem, dal také příležitost dalším řemeslům, které nám všem připomněly, jak šikovné jsou ruce člověka. Za to jim patří nejen obdiv, ale i dík, že se této činnosti neustále věnují.


Eva Kubátová

 

13.08.2010
 
 

2. setkání krajkářek v Schönecku


 

O víkendu 15. a 16. května 2010 se v Schönecku na německé straně Krušných hor již 2. ročník setkání krajkářek.

 

Hlavní organizátorkou byla paní Hanna Peschke-Lederer se svými kolegyněmi paličkářkami ze spolku Klöppelparadies a tak jako v loňském roce, žilo akcí celé městečko.

 

Pro krajkářky byly připraveny „hody" v podobě mnoha prodejců, kde srdce paličkářek plesala a peněženky krvácely.
Ke společnému paličkování se sešlo ca 40 krajkářek jak ze Schönecku, Klingenthalu, Johann-Georgen-Stadtu, tak i z české strany Krušných hor z Karlových Varů, Kraslic, Ostrova n.O. vesměs z našeho občanského sdružení.

 

Pro návštěvníky z řad laické veřejnosti byly připraveny kromě ukázek paličkování i dvě výstavy, z toho jedna soutěžní. Každý, kdo zaplatil symbolické vstupné, si odnesl malé poděkování v podobě ručně paličkovaného motivu - pro letošní rok byl zvolen čtyřlístek.

 

V nesoutěžní výstavě byly hlavním exponátem tzv. Abertamské puzzle (pozn. Abertamské proto, že začaly být paličkovány v rámci řemeslného sympózia v Abertamech v srpnu 2009), které již téměř celý rok dílek k díĺku paličkují krajkářky z OS Krušnohorská krajka a spolku Klöppelparadies a k dnešnímu dni čítá 80 dílků z paličkované a 9 dílků šité krajky. Neustále ale přibývají další díly a dokud bude mezi krajkářkami zájem, budeme krajku rozšiřovat.

 

Velkou a zaslouženou pozornost získaly autorské krajky paní Štěpánky Feldmannové - Ovocné stromy.
V soutěžní sekci výstavy rozhodovali o vítězi sami návštěvníci - 1. a 2. místo jak v sobotu tak i v neděli získaly české krajkářky, v sobotu získala 1.i 2. cenu paní Ševčíková z Kraslic, v neděli pak dvě ze tří cen získaly paní Kovářová a paníí Šťovíková z OSKK.
GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA SKVĚLOU REPREZENTACI ČESKÉHO KRAJKÁŘSTVÍ !!

 

Všechny jsme si užily příjemný víkend s paličkováním a odnesly jsme si kromě spousty nakoupených nití a podvinků také mnoho zážitků se setkání s krajkářkami i nové kontakty pro budoucí společné akce.
Jsme rády, že jsme mohly být aktivní součástí a už se moc těšíme na další, v pořadí už 3. ročník.

 

(pokud máte zájem prohlédnout si další fotografie z tohoto setkání, navštivte tyto stránky:
http://www.kloeppelparadies.de/)

 

22.06.2010
 
 

Zájezd do Sedlice a PrachaticJiž několik let jsme chystali návštěvu Muzea krajky v Prachaticích a zároveň jsme chtěli navštívit krajkářskou školu v Sedlici, která snad jako jediná v České republice má vlastní budovu.


Konečně nám vše vyšlo a v úterý 8.6.2010 jsme se vydali na cestu. Autobus vyjel brzy ráno z Aše a postupně přistupovaly krajkářky v Chebu, Karlových Varech a v Plzni. Jelo nás 41 žen - krajkářek a 1 mladý muž - řidič. Bylo krásné slunečné počasí a projížděli jsme nádhernou krajinou. Zvlášť oblast rybníků mezi Blatnou a Prachaticemi se nám moc líbila.


V Sedlici jsme navštívili obchod Sedlické krajky, kde nás překvapilo množství krajek, starých - historických i moderních a pochopitelně jsme si každá nakoupila buď nitě, nebo podvinky, nebo paličky, nebo všelijaké korálky a stužky, které lze použít při paličkování. Dostali jsme zde publikaci vydanou ke 100. výročí existence krajkářské školy v Sedlici. Budova krajkářské školy je v současné době zavřená, potřebuje opravu, ale žákyně se učí v budově základní školy.


Prachatice jsou krásné renesanční město, památky jsou tam vzorně udržované. V jednom historickém domě z poloviny 16. století poblíž náměstí je soukromé Muzeum krajky. Viděli jsme paličkované krajky západoevropské (černou Chantilly, krajku Binche) i české (vzorník metrových vláčkových krajek, páskovou tzv. klášterní krajku a krásné staré krajky v barvě ecru paličkované z kopřivového, bavlněného a lněného vlákna), sbírku paliček, různé typy herdulí s rozpracovanými krajkami, české a moravské kroje, na nichž byly našity krajky. Nejmenší místnost je věnována současné krajce, tam jsou k vidění díla významných českých a německých krajkářek - výtvarnic.


Pochopitelně jsme navštívili i cukrárnu na náměstí, protože dobrá káva, dortík a zmrzlina k výletu patří. Výlet se tedy vydařil a moc se líbil. (M.V.)

 

22.06.2010
 
 

Veletrh řemesel "Zlaté české ručičky" v Chebu


Veletrh „Zlaté české ručičky" slavil v Chebu velký úspěch. Návštěvníci obdivovali 54 stánků s různými řemesly.

 

Osm chebských krajkářek zde presentovalo své paličkované krajky a předváděly na herdulích techniku paličkování.

 

Hlasováním veřejnosti jsme získaly 2. místo v soutěži „O nejzajímavějšího vystavovatele". Třetí místo získala naše kolegyně, krajkářka Romana Kdýrová z Odolené Vody se svými paličkovanými šperky.

 

Libuška Fajtlová

 

31.05.2010
 
 

Dlouhá noc v Nejdku


V sobotu 12.12.2009 se v krásných prostorách muzea v Nejdku uskutečnil již 3. ročník Dlouhé noci.

 

Na společném paličkování se sešlo více než 20 krajkářek z našeho spolku, přišly nás navštívit i krajkářky z Klingentalu, Schönecku a dokonce i z Johanngeorgenstadtu.

 

Letos se sešlo jako vždy ohromné množství krajkových (paličkovaných, frivolitkových, háčkovaných i ze šité krajky) vánočních ozdob i jiných dárkových předmětů (keramika, pedig, řezbářské práce, patchwork i šitá zvířátka), které darovaly členky našeho sdružení občanskému sdružení Dětská radost. Jejich prodej vynesl jen za dobu trvání akce, tj. od 10.00 do 17.00 hod. celkem 4.808,-- Kč. Výnosy z prodeje ozdob při dalších předvánočních akcí OS Dětská radost budou teprve sečteny.

 

Zájem ze strany návštěvníků je každoročně větší a s potěšením jsme zjistili, že se pomalu a jistě povědomí o konání této akce stává součástí kulturního kalendáře předvánočních akcích v Nejdku. Je to zajisté zejména proto, že současně s touto akcí se v prostorách muzea již tradičně konají i jiné akce, letos to byla například soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka a soutěž Perníkový Nejdek.

 

Zároveň v tento den se uskutečnila i autogramiáda a autorské čtení básníka Libora Čiháka a také adventní a citerový koncert.

 

Už nyní lze ale říci, že letošní 3. ročník obnovené tradice Dlouhé noci byl rekordní ve všech směrech.

 

Děkuji všem členkám za darované ozdoby, za účast na této akci a už se moc těším na další, v pořadí už 4. ročník v prosinci 2010.

Markéta Korytová

 

28.12.2009
 
 

Výprava za textilními řemesly - 20.-21.11.2009


Výprava za textilními řemesly - 20-21.11 2009

 

Jako účastník dvoudenního zájezdu do Valašského Meziříčí spojeného s návštěvou Moravské gobelínové manufaktury, 7. Valašského krajkářského a řemeslného trhu a návštěvy modrotiskařské dílny v Olešnici, bych Vám chtěla touto cestou tyto dva báječné dny přiblížit.

 

Pátek 20.11.09 - ráno v 6:30 nástup do autobusu směr Morava je plný usměvavých krajkářek všeho věku a je vidět, že tyto dva dny, které nás čekají, si hodláme patřičně užít.

 

Řidič autobusu je spolehlivý a rychlý, a tak už ve 12:30 parkujeme pár metrů od samotné gobelínové manufaktury. Po zaslouženém kafíčku v podnikové kavárně (vybavena historickým nábytkem, promítacím plátnem, kde běží asi 5 min. smyčka s historickým dokumentem výroby gobelínů), se dostáváme do dvou dílen, kde vznikají umělecká díla, vázaná šikovnými prsty tamních žen.

 

Dostávám možnost vytvořit gobelínový uzel vlastníma rukama, a informaci k tomu, že běžná denní norma je uvázání až 5 000 uzlů. Na druhém stojanu váže pracovnice gobelín podle předlohy známého malíře. Váže jej již druhým rokem. Polovina gobelínu teprve čeká na své dokončení. Je to práce náročná nejen na zručnost, ale také na trpělivost. Tento gobelín čeká na své dokončení od svého prvního uzlíku, tři roky. V další dílně se seznamujeme s technikou restaurování historických gobelínů, kde na prvním stole leží oprava gobelínu pro státní ministerstvo kultury. Na druhém stole je připravena oprava gobelínu soukromého vlastníka.

 

Zde získáváme informaci, že míra oprav takového gobelínu je závislá především na objemu finančních prostředků do rekonstrukce vložených. Pokud majitel na rekonstrukci šetří, bude gobelín opraven pouze na nejvíce znehodnocených místech. Pracuje se výhradně s kvalitními přírodními vlákny - vlnou a nově vyšité pásky se sešívají vláknem z pravého hedvábí.

 

Po této příjemně naučné hodince spěcháme na výstavu betlémů ve stavebním učilišti, poté míříme na krajkářské trhy. Zde se setkáváme s p. Domanjovou i p. Proškovou. Protože hranice se Slovenskem jsou kousek, je zde také mnoho vystavovatelů ze Slovenska- paličkářky, košíkáři i prodejci korálků. Vidíme zde také poměrně dost vystavovatelů s patchworkem dále se nabízí i velmi krásné keramické výrobky a ručně vyráběná mýdla. Po 6 hodině večerní se odjíždíme ubytovat do města Kopřivnice.

 

Sobota 21.11.09 - odjíždíme v 8:00 splnit si další bod výletu - prohlídku výroby modrotisku.
Modrotiskovou dílnu najdeme v městečku Olešnice a již pátou generaci rodu Danzingerů, kteří se jako jediní v ČR tomuto textilnímu řemeslu věnují. Modrotiskem označujeme textilní tkaninu charakteristickou drobnými bílými vzory na plátně barvené indigem. Rodina Danzingerů vlastní téměř 300 původních vzorů (dřevěné desky s nabitými kovovými vzory, které se otiskují před obarvením na plátno).

Výroba modrotiskového plátna trvá celkem 4 dny
 Tisk na plátno, zaschnutí rezervy (název tkzv. barvy)
 Barvení látky v kádi - 8 h
 Máchání a sušení (dochází k vyplavení rezervy a vystoupení vzoru)
 Mandlování - pro vyhlazení plátna a dodání lesku látce

 

Roční produkce modrotisku je asi 3 km plátna. Po reportáži jsme měly možnost zakoupit nejen samotné látky, ale také výrobky, které se nabízely v obchůdku sousedící s dílničkou.

 

Odjíždíme domů, čeká nás 4,5 hodinová cesta, přerušená pauzou na občerstvení. Do Chomutova jsme dojeli včas, v 17:30 h s báječnými pocity bezvadně prožitých dvou dnů. Velký dík patří p. Latinákové za zorganizování naprosto bezchybného zájezdu s perfektně vymyšleným programem.


E Kubátová

 

25.11.2009
 
 

Setkání v DDD v Karlových Varech - 3.10.2009


V sobotu 03.10.2009 proběhlo 1. podzimní řádné setkání OSKK v letošním školím roce.

 

Toto setkání však bylo přece jen něčím výjmečné - naše pozvání přijaly členky Klubu šité krajky z Chomutova. Ačkoliv okamžitě zapadly do naší společnosti, přece jen byly na první pohled rozeznatelné.Všechny měly stejná modrá trička, která se ovšem lišila originálními ozdobami z šité krajky i malovaným stříbrným zdobením. Přvezly s sebou ukázky svojí práce nejen ze šité krajky, ale také z modrotisku, kterému se naučily letos v létě. My jsme jim na oplátku předvedly svoje práce nejen paličkované, ale i ze šité krajky, kterou vytvořily frekventantky letošního kurzu šité prajky v Ostružné pod vedením Boženky Havlíčkové. Ta také přivezla ukázky svojí autorské práce - límce, šperky, obrázky.

 

Doufáme, že se našim kolegyním u nás líbilo a že budeme mít opět příležitost je u nás uvítat na některém z příštích sektkání.

 

Děkujeme za návštěvu !!

25.11.2009
 
 

III. Svatováclavské setkání na Rýžovně


V sobotu 26.09.2009 se na Rýžovně u Abertam uskutečnil již 3. ročník Svatováclavského setkání. K účasti na této acki nás pozval p. Löffler z Občanského sdružení Abertamy, které celou akci pořádá.
Akce se konala pod širým nebem ma místě, kde původně stál kostel sv. Václava. Byly zde postaveny dva velké stany, pod kterými se odehrával celý program - svatováclavská bohoslužba, přednáška o Georgu Agricolovi, jedné z hlavních osobností, která stála u počátků moderního hornictví v tomto kraji, ale také vystoupení hudebníků z Německa. Akce se zúčastnili také nám dobře známí abertamští řezbáři s výstavkou svých prací.
My jsme pro návštěvníky připravily malou improvizovanou výstavku paličkovaných krajek.
Zněla stejně tak často němčina, jako čeština. Na akci se šešli místní rodáci, které poválečné události rozvály po všech koutech Evropy.
Pro nás bylo velmi zajímavé, že hodně lidí paličkování nejen zná, ale i ovládá a to už od dětských let, kdy na Rýžovně fungovala krajkářská škola. Podařilo se nám navázat pár slibných kontatků.
Celkem nás přijelo 5 krajkářek z OKSS. Během dne se k nám přidala i jedna krajkářka z Německa, která přijela s herdulí. Několik dalších, které jen přihlížely, se rozhodly, že příští rok přijedou paličkovat také.
Do noty nám hrálo i nádherné slunečné počasí, dobrá pohoda a v neposlední řadě i báječný oběd v místní restauraci široko daleko proslulé brynzovými haluškami a výrobnou domácích kozích i ovčích sýrů.
Celý den byl jako malovaný a ani se nám nechtělo domů. Už se moc těšíme na příští, tentokrát již 4., ročník Svatováclavského setkání na Rýžovně.
MaK.

05.10.2009
 
 

Abertamské puzzlení 2009


Abertamské puzzlení 2009

Ve dnech 24.08. - 28.08.2009 se uskutečnila dlouho očekávaná a plánovaná akce, kterou jsme nazvali „Abertamské puzzlení".
Tuto akci již od počátku provázely četné změny, zmatky a nedorozumnění. Několikrát se kompletně změnily dispozice celé akce, vícekrát se změnily i ceny za ubytování i stravování.
Nicméně díky vstřícnosti starosty města Abertamy pana Lakatoše a místostarostky paní Rojovské a díky pochopení účastnic vše nakonec dobře dopadlo.


Od pondělí 24.08.2009 si pobytu v Abertamech užívalo 7 členek OSKK. Pilně paličkovaly nejen puzzlíky, ale pod vedením paní Hany Jánské začala i práce na velkém společném ubrusu, který bude sestávat z 11 dílů (10 × díl okolku + 1 × střed). (pozn. Ještě jsou některé díly volné, pokud by se někdo chtěl zúčastnit, nechť se přihlásí na e-mailu marketa.korytova@seznam.cz)
Ve čtvrtek 27.08.2009 se začaly sjíždět účastnice dvoudenního společného paličkování. Město Abertamy pro tyto dny postavilo na prostranství u Městského úřadu velký stan, stoly a lavice. Společně s krajkářkami zde oba dva dny strávili i řezbáři, kteří zde nejen vystavovali své práce, ale dovolili kolemjdoucím nahlédnout pod pokličku svého umění.
O naše pohodlí se starali pracovnice i pracovníci Městského úřadu. Neúnavně vařili kávu a trpělivě plnili všechna naše možná i nemožná přání.

Z prací našich krajkářek a z prací místní paličkářky paní Sigrid Hicklové byla v zasedací místnosti Městského úřadu vytvořena malá výstavka, kterou si v průběhu čtvrtka a pátku prohlédlo velké množství místních obyvatel i návštěvníků Abertam. Kromě výstavky paličkovaných prací zde probíhala i výstavka a fotosoutěž prací začínajících fotografů a dětských kreseb.

Jak už z názvu celé akce vyplývá, hlavní náplní účastnic bylo upaličkovat a sestavit puzzlíky do společné dečky. Své puzzlíky poslaly i krajkářky, které se akce zúčastnit nemohly (kompletní seznam krajkářek, které svými puzzlíky přispěly, bude zaznamenán v kronice OSKK). Nakonec se sešlo do pátečního odpoledne celkem 59 puzzlíků, z nichž 52 bylo sešito do dečky. Puzzlíky, které ještě jsou rozpracované na herdulích, budou k dečce přišity dodatečně a konečná podoba dečky bude poté zveřejněna.

Nečekaným a o to více překvapivým byl bonus v podobě prohlídky jedinečné funkcionalistické vily v Hornické ulici, která byla v roce 2008 dokonce prohlášena Národní kulturní památkou. Uchvacující interiér obložený mramorem i prakticky kompletně dochované a zachovalé vnitřní vybavení včetně kachlových kamen v kuchyni, mramorové koupelny, secesního osvětlení v pracovnách, doslova ohromila každého, kdo se prohlídky zúčastnil.
Akc e se nakonec zúčastnilo celkem 21 členek OSKK, přijelo i 6 kolegyň z Německa (Schöneck, Klingenthal, Johanngeorgenstadt).

Děkujeme všem krajkářkám za účast i za podíl na společné práci, za jejich pochopení, bez něhož b y hladký průběh akce nebyl možný.
Zároveň děkujeme i Městu Abertamy, zejména panu starostovi Lakatošovi a paní místostarostce Rojovské, za poskytnutí materiálního zázemí akce, za propagaci, za značný finanční příspěvek na krytí nákladů akce, za vstřícnost a za všechno, co přispělo k nezapomenutelnosti celé akce.

Markéta Korytová

 

03.09.2009
 
 

Vernisáž výstavy „Krajka ze žíní a slámy"


Vernisáž výstavy „Krajka ze žíní a slámy"

v sobotu 27.6.2009 byla moc pěkná. V chóru gotického kostela sv. Kateřiny na náměstí v Chomutově stojí nádherná postava Múzy Krušných hor, má zlatavé šaty lemované paličkovanými motivy (obilnými zrnky) a překrásný paličkovaný límec. Múzu Krušných hor je ale velmi těžké popsat slovy, je určitě lepší vidět ji na vlastní oči, stejně jako další exponáty. Jsou tu krajky paličkované z koňských žíní a slámy, jsou tu i šité krajky zdobené slámou a výrobky zhotovené pouze ze slámy.


Po zahájení výstavy jsme si prohlédli další výstavní prostory chomutovského muzea. Kromě jiného tu mají i úžasnou sbírku gotických plastik a deskové oltáře.

A pak jsme už celé odpoledne paličkovali z koňských žíní i obyčejných nití, povídali si a většina z nás se pod vedením Slávky Brůnové snažila naučit další způsob výroby slaměných ozdob.
Dík za krásně prožitý den patří Slávce Brůnové, Štěpánce Dokonalové a chomutovským krajkářkám.

(M.V.)

 

 

29.06.2009
 
 

1. vogtlandské setkání německých a českých krajkářek v Schönecku


se konalo v sobotu a v neděli 25. a 26. května 2009.

Hlavními organizátorkami byly krajkářky z Klubu paličkování v Schönecku, německého městečka vzdáleného jen několik kilometrů od Kraslic. Setkání bylo výborně připravené, přijela krajkářská královna z nedalekého Annabergu i učitelka paličkování z dalekého Abenbergu. Ve velkém světlém společenském sále místního Bürgerhausu rozložilo stánky několik prodejců krajkářských potřeb a uprostřed se usadily ke stojánkům s herdulemi německé a české krajkářky a krajkáři (dohromady nás bylo kolem 50 paličkujících).

Návštěvníků, kteří si přišli prohlédnout naše práce, bylo však daleko víc. Každý krajkář a krajkářka přinesl jednu svou krajku na výstavu a návštěvníci svými hlasy vybrali nejkrásnější krajku.

Nejvíce se líbila paličkovaná dečka naší krajkářky Markéty Korytové a třetí oceněnou krajkou byla Baletka naší krajkářky Štěpánky Feldmannové.

Toto setkání krajkářek se opravdu vydařilo a moc se nám líbilo.

(M.V.)

09.06.2009
 
 

Výstava "S radostí pro radost" v Nejdku


Dne 19.3.2009 jsme zahájily velikonoční výstavu ,,S radostí pro Radost " ,která se koná již potřetí.

Velice bych chtěla poděkovat všem krajkářkám z občanského sdružení ,,Krušnohorská krajka ", které nám opět na výstavu věnovaly sva nádherná miniaturní dílka vytvářená s obrovskou trpělivostí a úctou k tradici. Jsme velice rádi, že můžeme s tímto sdružením spolupracovat.

Krájkářky v průběhu výstavy ukázaly veřejnosti a žákům základní školy Karlovarská, jak vznikají jejích dílka a zároveň žákům umožnily si toto umění vyzkoušet. Žáci byli velice nadšeni.

Jěště jednou velký dík a budeme se těšit na další spolupráci.

Za občanské sdružení ,,Dětská radost " Martina Primasová

04.06.2009
 
 

Výstava paličkovaných krajek v Městské knihovně v Nejdku


Koncem února jsme oslovili OS Krušnohorská krajka, zda by nám šikovné paličkářky nezapůjčily své krásné kraječky s jarním motivem do naší knihovny. Dámy nebyly proti, a tak vznikla výstavka krajek na téma „Jaro v krajce“.

Výstavku mohou návštěvníci knihovny shlédnout od března do konce měsíce dubna v novém prostoru Internetové čítárny v přízemí knihovny, který byl otevřen teprve v lednu letošního roku. Krajky dotvářejí příjemné prostředí interiéru.

Na výstavku je kladný ohlas, čtenáři si se zálibou díla paličkářek prohlížejí. Některé z návštěvnic se dokonce zajímají o sdružení, které se schází na pravidelných sezeních, kde krajky vznikají. Doufáme tedy, že se řady paličkářek budou nadále rozšiřovat, stejně tak doufáme i v další příjemnou spolupráci.

(Vladimíra Satýnková – MěK Nejdek)

06.04.2009
 
 

Paličkovaný šperk na krk - kurz v Karlových Varech


21. března 2009 se uskutečnil v Karlových Varech kurz "Paličkovaný šperk na krk" pod vedením vynikající krajkářky Ivany Domanjové. Zúčastnily se ho krajkářky z Chebu, Aše, Stříbrné, Nejdku, Nové Role a Karlových Varů.

 

Pro mnohé z nás to byl první pokus o vlastní návrh paličkované krajky. Získaly jsme cenné rady a zkušená lektorka Ivanka nám hodně pomáhala vyřešit barevné ladění a technické problémy našeho návrhu.

 

A pak už se podvinky připíchly na herdule, namotaly paličky a pod našima rukama se objevily první centimetry krajky. Šperky dokončíme doma a v prosinci 2009 je představíme veřejnosti na výstavě v Krajské knihovně v Karlových Varech.

 

V neděli 22.3. proběhl stejný kurz v Sokolově a 21.6. 2009 bude ještě jedno opakování kurzu v Karlových Varech. (MV)

23.03.2009